Specijalne usluge


IMATE POTREBU ZA STRUČNIM PRAVNO-EKONOMSKIM, PROJEKTNIM ILI INFORMATIČKIM SAVETIMA U REŠAVANJU KONKRETNIH POSLOVNIH SITUACIJA I ZAKONSKIH OBAVEZA?

NAŠ STRUČNI TIM MOŽE DOĆI KOD VAS DA ZA NAJKRAĆE VREME I NA NAJEFIKASNIJI NAČIN ZAJEDNO SA VAMA REŠI POSLOVNI ZAHTEV!


Savremeno poslovanje u sve većoj meri zahteva direktni konsalting kao stručnu uslugu profesionalne pomoći vašem poslovnom timu, koja se obavlja u vašoj ustanovi.

Obim usluga i sastav našeg stručnog tima se obrazuju na osnovu analize vaših potreba tako da pre početka rada znate obim troškova i potrebnog vremena rada.

Pored rešavanja vaših konkretnih poslovnih zahteva, naš stručni tim vam obezbeđuje i posebnu edukaciju za vaše kolege na način da slične poslovne zadatke mogu samostalno da rešavaju u budućnosti.

Oblasti naše ponude Specijalnog konsaltingu su, praktično, svi segmenti pravno-ekonomskog poslovanja ustanova u javnom sektoru. Neki od najaktuelnijih predstavljaju:

  • Finansijsko-računovodstveni konsalting (Izrada završnih računa, ispunjenje poreskih obaveza,  finansiranje, knjigovodstvo)
  • Pravni konsalting (interna pravna organizovanost, saveti pri rešavanju sporova, pravna pomoć pri zastupanju, izrada dokumentacije)
  • Poslovna informatika (upotreba računovodstvenih i poslovnih softvera, pravilno popunjavanje informacionih sistema, ukupno elektronsko poslovanje)
  • Izrada projekata (stručna pomoć kod učešća na EU projektima, izrada projekata kod prijave za dodatna budžetska sredstva)

Na vaš zahtev i nakon detaljnijeg upoznavanja sa prirodom i obimom usluge, dostavljamo vam ponudu koja opisuje način, vreme i troškove dolaska do rešenja.


Izrada ove ponude je besplatna!


Pozovite nas i proverite kako možemo da vam pomognemo!

Možete nas kontaktirati na telefon 011 409 4881 ili putem elektronske pošte  info@ebudzet.rs


 

AKTUELNE PONUDE

 

ZA USTANOVE OBRAZOVANJA 

KONSALTING U PRIMENI IS DOSITEJ

Obuka za pravilan unos i rešavanje neusaglašenosti!

DETALJI PONUDE ⇒