Priručnici

Elektronski priručnik - Postupak javne nabavke male vrednosti

Priručnik detaljno obrađuje postupak javne nabavke male vrednosti kroz primer postupka javne nabavke male vrednosti, a svaku oblast prate primeri akata naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti.

Priručnik je na CD -u sa modelima akata u vidu obrazaca koje naručilac može preuzeti i popunjavati prilikom sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti.

Autor: Hajrija Kuburović

Cena: 960,00 dinara

  Narudžbenicu preuzmite ovde

 

 

 

Elektronski priručnik - Sprovođenje nabavki iz člana 39. stav 2. zakona o javnim nabavkama

Priručnik detaljno opisuje korake u radu naručioca prilikom realizacije nabavki iz člana 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama

Priručnik je na CD -u sa sa modelima akata i modelom dela internog akta naručioca kojim se uređuju nabavka iz člana 39. stav 2. koje možete preuzeti i korititi u svakodnevnom radu.

Autor: Hajrija Kuburović

Cena: 960,00 dinara

Narudžbenicu preuzmite ovde

 

                                                Cena za komplet (oba priručnika) je 1.680,00 dinara