Načini i mogućnosti korišćenja WEB Portala


UKRATKO O eBUDŽETU

Naš WEB Portal eBudžet predstavlja originalnu elektronsku stručnu podršku poslovanju ustanova javnog sektora. Njegov sadržaj je prilagodjen potrebama zaposlenih u javnom sektoru u obavljanju poslova i ispunjenju poslovnih obaveza. 

Deo edukativno-poslovnog sadržaja koji eBudžet ima je javno dostupan i mogu ga koristiti svi posetioci.

Drugi deo stručnog sadržaja je zaštićen i njegovo korišćenje je uslovljeno zasnivanjem pretplatničkog statusa. Detalje o uslovima pretplate i načinima dobijanja statusa Pretplatnika, možete naći na posebnoj stranici Ponuda za 2019.godinu.

PRVO REGISTROVANJE PRETPLATNIKA

U momentu kad postanete naš Pretplatnik, na prijavljenu adresu elektronske pošte, dobijate našu uvodnu elektronsku poruku sa vašim korisničkim imenom i lozinkom potrebnim za registraciju na portalu. Pomoću ovih podataka, izvršićete inicijalno prijavljivanje na naš eBudžet. 

Prijavljivanje se može izvršiti aktiviranjem natpisa PRIJAVA na početnoj strani sajta:

Takodje, pretplatnički pristup se može ostvariti i unosom korisničkom imena i lozinku na nekom od prozora koji se pojavi pri pokušaju pristupa zaštićenom delu sadržaja:

Prvim unosom kredincijala, pristup celokupnom sadržaju WEB Portala eBudžet će biti omogućen i pri svakom sledećem, novom pristupu.

 

DODATNI SADRŽAJI NAMENJENI PRETPLATNICIMA

Stručno-edukativni sadržaji koji postoje na našem portalu a koje mogu da koriste samo Pretplatnici su sledeći:

► Kompletan pregled Vesti (prikaz i onog dela informacije koji je zaključan za nepretplatnike)

► Mogućnost pregleda teksta objavljenih zakona i propisa u Službenom i Prosvetnom glasniku kao i njihovo preuzimanje u celosti

► Pregled i preuzimanje objavljenih internih akata namenjenih javnom sektoru i, posebno, ustanovama obrazovanja i vaspitanja

► Pregled i čitanje mesečnih izdanja stručnog časopisa eBudžet u elektronskom obliku

 


IMATE PROBLEMA U KORIŠĆENJU ILI PITANJA.....

Javite se našoj Tehničkoj podršci!

063 339 125 / info@ebudzet.rs