search

Ministarstvo zdravlja - Saopštenje za javnost

Ministarstvo zdravlja je u prethodnom petogodišnjem periodu odlučno sprovodilo mere usmerene ka  reformi i napretku našeg zdravstvenog sistema, kroz značajna ulaganja u izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova najsavremenijim medicinskim aparatima, zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika uz omogućavanje njihovog usavršavanja i specijalizacija, kao i značajno unapređenje položaja zdravstvenih radnika.

 

Saopštenje za javnost

U skladu sa tim, tokom protekle 2019.godine zdravstvenim radnicima povećane su plate dva puta, na početku i kraju kalendarske godine. Plate su zdravstvenim radnicima povećavane i 2018.godine, tako da su danas plate medicinskih sestara i tehničara jednake platama lekara u 2008.godini. Te 2008.godine, medicinske sestre imale su platu 29.136 dinara, a danas je njihova plata 47.572 dinara.  Povećanje u odnosu na 2008.godinu  iznosi blizu 20.000 dinara.

Takođe, lekar specijalista 2008.godine imao je platu 62.763 dinara. Danas je plata lekara specijaliste 96.269 dinara, odnosno blizu 35 hiljada dinara veća u odnosu na 2008.godinu.

Ovi podaci, koji su egzaktni, lako proverljivi i javni, nedvosmisleno pokazuju opredeljenje države Srbije da brine o svojim lekarima i medicinskim sestrama/tehničarima, odnosno da značajno i kontinuirano unapređuje položaj naših  zdravstvenih radnika kako bi oni  svoju profesionalnu karijeru gradili u našoj zemlji.

Ministartsvo zdravlja ponosno je na svakodnevni rad i trud  zdravstvenih radnika, koji odgovorno i profesionalno brinu o zdravlju naših građana i naše dece, i koji ničim nisu zaslužili da budu predmet političkih borbi zasnovanih na lažnim obećanjima onih u čije vreme  su plate  lekara i medicinskih sestara bile desetinama hiljada niže nego danas.

Umesto njihovih lažnih obećanja, zasnovanih na dekretima i proizvoljnim računicama, Ministarstvo zdravlja nastaviće da i u narednom periodu povećava plate zdravstvenih radnika, da  unapređuje uslove rada, da gradi bolnice i kliničke centre, da zapošljava najbolje diplomce medicinskih fakulteta sa prosečnim ocenama deset i devet, kao i diplomce medicinskih škola, jer je to najbolji način da izgradimo efikasan i održiv zdravstveni sistem po meri svih naših građana.

Procitaj vise

Zaključen je PKU za zdravstvene ustanove

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar potpisao je kolektivni ugovor sa predsednikom Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dr Zoranom Savićem i predsednikom Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ Zoranom Ilićem.

PKU za zdravstvo možete preuzeti ovde.

Procitaj vise

Program monitoringa

Instituti i zavodi za javno zdravlje, na osnovu Programa monitoringa, donose planove za sprovođenje Programa monitoringa na teritoriji za koju su osnovani, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, za narednu godinu. Rok za donošenje planova za 2020. godinu je 31. decembar 2019. godine.

Procitaj vise

Nastavak reforme zdravstvenog sistema

Ministarstvo zdravlja do kraja maja 2020. završiće izradu Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite, sa ciljem daljeg unapređenja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga u Republici Srbiji.

Projekat podrazumeva da na osnovu analiza stanja u kompletnom zdravstvenom sistemu koji čini 357 ustanova - od kadrovskih potreba, kvaliteta pruženih usluga, stanja medicinske opreme i infrastrukture, razvijenosti IT sistema, finansijskog poslovanja i upravljanja – budu pripremljena rešenja u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i iskustvima.

Uspešna izrada Plana omogućiće povlačenje 12,5 miliona evra za nabavku najsavremenije medicinske opreme – magnetnih rezonanci, skenera i ultrazvučnih aparata.

Kompletnu vest pročitajte na sajtu mimistarstva.

Procitaj vise

Investicije u domove zdravlja od 2,3 miliona evra

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar uručio je 29. novembra ugovore o finansiranju i realizaciji projekata  usmerenih na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za 83 doma zdravlja, ukupne vrednosti 270.000.000 dinara odnosno 2,3 miliona evra.

Uručujući direktorima domova zdravlja ugovore o bespovratnim finansijskim sredstvima, ministar dr Zlatibor Lončar istakao je da je čvrsto opredeljenje ministarstva zdravlja da se kvalitet zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dodatno unapredi.

„Obilazio sam čitave ove godine domove zdravlja širom naše zemlje, u mestima gde nikada ni jedan ministar zdravlja nije bio, jer nam je namera bila da i kroz direktan razgovor sa zaposlenima i pacijentima ovih ustanova uradimo analizu funkcionisanja ovih zdravstvenih ustanova, njihovih kadrova, korišćenja postojećih prostornih kapaciteta i potencijala medicinske i druge opreme, pre nego što pređu pod nadležnost ministarstva, od 1.januara. I sada znamo konkretno i precizno šta svakom domu zdravlja u Srbiji nedostaje, šta treba da se uradi, šta da se renovira, ili nabavi od opreme. I sve ćemo to da rešimo, jer imamo sredstva i imamo znanja. A ovi grantovi su samo prvi korak u tom pravcu, u cilju podizanja kvaliteta usluga domova zdravlja. Ali budite sigurni, da ćemo, sa druge strane, uvek insistirati na odgovornom upravljanju domovima zdravlja, na domaćinskom i profesionalnom poslovanju, na trudu i posvećenosti, i nećemo tolerisati nerad, neaktivnost i neangažovanost. Stoga još jednom čestitam svima koji su danas dobili značajna finansijska sredstva, i pozivam ih da odmah krenu u realizaciju projekta za koje su dobili grantove. A ja ću nastaviti da obilazim domove zdravlja i druge zdravstvene ustanove naše zemlje i u narednom periodu, i nastavićemo da ulažemo u ove zdravstvene ustanove, nastavićemo da u njima zapošljavamo mlade lekare, da im omogućavamo specijalizacije, jer želimo da u svakom delu Srbije, u svakom domu zdravlja građanima bude dostupna kvalitetna i efikasna zdravstvena usluga“ rekao je ministar zdravlja.

Doktor Dragan Anđelković, direktor Doma zdravlja “Medveđa“, jedan od dobitnika grantova, zahvalio je ministru zdravlja, i istakao da je prvi ministar koji je ikada posetio dom zdravlja u Medveđi, upravo dr Zlatibor Lončar.

„Zahvaljujem na poverenju, i obećavam da ćemo sredstva iskoristiti na najbolji mogući način, kako bismo unapredili nivo zdravstvenih usluga koje pružamo građanima naše opštine“ istakao je Anđelković.

Bespovratna finansijska sredstva Ministarstva zdravlja (grantovi) za svaki dom zdravlja, u vrednosti do 3.500.000 dinara, dodeljena su za projekte koji se odnose na: pružanje dodatnih zdravstvenih usluga građanima u oblasti prevencije i skrininga kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, malignih bolesti, povećanje stope vakcinacije, kao i za unapređenje kvaliteta lečenja, uključujući i poboljšan pristup zdravstvenim i preventivnim uslugama za osetljive grupe (žene, deca i omladina, Romi, starije osobe i osobe sa invaliditetom). Planirano je da sprovođenje projekata u domovima zdravlja počne u decembru 2019. godine i da traje 12 meseci.

Finansijska sredstva i podrška sprovođenju programa grantova za projekte usmerene na unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obezbeđeni su u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke.

Domovi zdravlja su pozvani da podnesu svoje predloge projekata putem javnog konkursa. Evaluaciju projekata sprovela je Komisija za implementaciju grantova Ministarstva zdravlja. Shodno odluci ministra zdravlja, zasnovanoj na zaključku Komisije, grantovi za unapređenje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite su dodeljeni za realizaciju ukupno 91 projekta u 83 doma zdravlja.  

Finansijska pomoć omogućiće domovima zdravlja i da osnaže sopstvene kapacitete za javne edukativne kampanje za stanovništvo i zdravstveno promotivne aktivnosti, kao i da nabave dodatni materijal i pribor potreban za pružanje zdravstvenih usluga, stručnu literaturu i drugo, kako bi na što bolji način odgovorili potrebama svojih korisnika i bili osposobljeni da pružaju bolje ciljane, delotvornije i kvalitetnije usluge.

Procitaj vise

Obuka za lekare na temu lečenja bolesti zavisnosti

U okviru plana aktivnosti Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, kao jedan od prioriteta u narednom periodu je unapređenje programa za lečenje zavisnika od droga, sa posebnim akcentom na programima za tretman adolescenata koji koriste psihoaktivne supstance. Ministarstvo zdravlja uz podršku kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) organizuje obuku za lekare iz 30 zdravstvenih ustanova iz Srbije na temu  lečenja  bolesti zavisnosti.

Planirane aktivnosti obuhvataju dva treninga u trajanju po 5 dana za lekare iz ustanova koje se bave lečenjem zavisnika od droga.

Na treningu će se koristiti internacionalno priznat trening materijal zasnovan na dokazma UTC (Universal Treatment Curriculum) koji detaljno obuhvata mulitidisciplinarni pristup u terapiji korisnika droga.Nakon treninga lekari će dobiti sertifikate, čime će biti u mogućnosti  da nove informacije i znanja prenesu  ostalim kolegama, u cilju podizanja kapaciteta relevantnog kadra o ovoj tematici.

Teme koje će se obrađivati tokom treninga obuhvataju fiziologiju i farmakologiju bolesti zavisnosti, grupno i individualno savetovanje,vođenje slučaja, komorbiditet, HIV/AIDS, tuberkuloza i hepatitis  C kod zavisnika, kao i motivacione pristupe.

Procitaj vise

Peta sednica Skupštine država članica Protokola o vodi i zdravlju u Beogradu

Danas je u Beogradu otpočela peta sednica Skupštine država članica Protokola o vodi i zdravlju, trodnevne konferencije koja se ove nedelje održava u Srbiji, a koju je pozdravnim obraćanjem otvorila predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar pozdravljaajući prisutne istakao je da je Protokol o vodi i zdravlju došao u pravo vreme i da su mnogi tek sada shvatili da ako hoćemo da očuvamo i unapređujemo životnu sredinu, moramo time i da se bavimo.

Dodao je da Srbija ima dosta izvorske, čiste vode koja nije iskorištena, a da će inicijativa Protokol o vodi i zdravlju da pomogne da se u svim sredinama obezbedi ono što je osnovno u školama, bolnicama, a to je dobra i kvalitetna voda.

„To što je Srbija pre nekoliko godina imala poplave doprinelo je da se izmene protokoli, da se urade nove strategije, uz korišćenje i iskustva drugih zemalja koje su se suočavale sa istim problemima, a sve u cilju sprečavanja negativnih posledica ovakvih nepogoda“ rekao je ministar Lončar.

 

U Srbiji se trenutno prečišćava veoma malo otpadnih voda, a u narednih 20 do 25 godina u planu je izgradnja 359 sistema za prečišćavanje vode, a za te namene potrebno je 5,6 milijardi evra, rekao je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.

"Moramo da razmišljamo kako se ponašamo prema tom resursu i da se prisetimo koliko možemo živeti bez vode", rekao je Trivan i naglasio da Srbija nema toliko vode koliko se misli.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš obratio se prisutnima na skupu video linkom i poručio da su prirodni resursi ugroženi znog negativnih efekata i dovode do širenja bolesti koji utiču na najranjivije. On je pozvao na globalnom nivou da se preduzmu mere kako bi se sačuvala voda za piće. Pozvao je sve zemlje da ratifikuju Protokol o vodi i zdravlju kako bi se u narednoj dekadi ostvarili zacrtani ciljevi.

Pored ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibora Lončara i ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana, u radu Sednice učestvovale su i Olga Algajerova, izvršna sekretarka Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, Piroška Ostlin, privremena regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije – (Regionalna kancelarija za Evropu) i mnogobrojni visoki predstavnici država članica Protokola o vodi i zdravlju.

Procitaj vise

Registar zdravstvenih ustanova

Na osnovu člana 46. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), Ministar zdravlja je doneo Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Ovim pravilnikom uređuje se bliža sadržina Registra zdravstvenih ustanova koji vodi Agencija za privredne register, sadržina i obrazac prijave za upis u Registar i dokumentacija potrebna za registraciju.

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna, javna elektronska baza podataka o zdravstvenim ustanovama.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije