search

Obuka za lekare na temu lečenja bolesti zavisnosti

U okviru plana aktivnosti Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, kao jedan od prioriteta u narednom periodu je unapređenje programa za lečenje zavisnika od droga, sa posebnim akcentom na programima za tretman adolescenata koji koriste psihoaktivne supstance. Ministarstvo zdravlja uz podršku kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) organizuje obuku za lekare iz 30 zdravstvenih ustanova iz Srbije na temu  lečenja  bolesti zavisnosti.

Planirane aktivnosti obuhvataju dva treninga u trajanju po 5 dana za lekare iz ustanova koje se bave lečenjem zavisnika od droga.

Na treningu će se koristiti internacionalno priznat trening materijal zasnovan na dokazma UTC (Universal Treatment Curriculum) koji detaljno obuhvata mulitidisciplinarni pristup u terapiji korisnika droga.Nakon treninga lekari će dobiti sertifikate, čime će biti u mogućnosti  da nove informacije i znanja prenesu  ostalim kolegama, u cilju podizanja kapaciteta relevantnog kadra o ovoj tematici.

Teme koje će se obrađivati tokom treninga obuhvataju fiziologiju i farmakologiju bolesti zavisnosti, grupno i individualno savetovanje,vođenje slučaja, komorbiditet, HIV/AIDS, tuberkuloza i hepatitis  C kod zavisnika, kao i motivacione pristupe.

Procitaj vise

Peta sednica Skupštine država članica Protokola o vodi i zdravlju u Beogradu

Danas je u Beogradu otpočela peta sednica Skupštine država članica Protokola o vodi i zdravlju, trodnevne konferencije koja se ove nedelje održava u Srbiji, a koju je pozdravnim obraćanjem otvorila predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar pozdravljaajući prisutne istakao je da je Protokol o vodi i zdravlju došao u pravo vreme i da su mnogi tek sada shvatili da ako hoćemo da očuvamo i unapređujemo životnu sredinu, moramo time i da se bavimo.

Dodao je da Srbija ima dosta izvorske, čiste vode koja nije iskorištena, a da će inicijativa Protokol o vodi i zdravlju da pomogne da se u svim sredinama obezbedi ono što je osnovno u školama, bolnicama, a to je dobra i kvalitetna voda.

„To što je Srbija pre nekoliko godina imala poplave doprinelo je da se izmene protokoli, da se urade nove strategije, uz korišćenje i iskustva drugih zemalja koje su se suočavale sa istim problemima, a sve u cilju sprečavanja negativnih posledica ovakvih nepogoda“ rekao je ministar Lončar.

 

U Srbiji se trenutno prečišćava veoma malo otpadnih voda, a u narednih 20 do 25 godina u planu je izgradnja 359 sistema za prečišćavanje vode, a za te namene potrebno je 5,6 milijardi evra, rekao je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.

"Moramo da razmišljamo kako se ponašamo prema tom resursu i da se prisetimo koliko možemo živeti bez vode", rekao je Trivan i naglasio da Srbija nema toliko vode koliko se misli.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš obratio se prisutnima na skupu video linkom i poručio da su prirodni resursi ugroženi znog negativnih efekata i dovode do širenja bolesti koji utiču na najranjivije. On je pozvao na globalnom nivou da se preduzmu mere kako bi se sačuvala voda za piće. Pozvao je sve zemlje da ratifikuju Protokol o vodi i zdravlju kako bi se u narednoj dekadi ostvarili zacrtani ciljevi.

Pored ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibora Lončara i ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana, u radu Sednice učestvovale su i Olga Algajerova, izvršna sekretarka Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, Piroška Ostlin, privremena regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije – (Regionalna kancelarija za Evropu) i mnogobrojni visoki predstavnici država članica Protokola o vodi i zdravlju.

Procitaj vise

Registar zdravstvenih ustanova

Na osnovu člana 46. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), Ministar zdravlja je doneo Pravilnik o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Ovim pravilnikom uređuje se bliža sadržina Registra zdravstvenih ustanova koji vodi Agencija za privredne register, sadržina i obrazac prijave za upis u Registar i dokumentacija potrebna za registraciju.

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna, javna elektronska baza podataka o zdravstvenim ustanovama.

Procitaj vise

Aktiviran besplatan nacionalni broj za informacije o biomedicinski potpomognutom oplođenju (BMPO)

Ministarstvo zdravlja i Fondacija ‘Nije svejedno’ kompanije Nektar su zvanično predstavili besplatan nacionalni broj za sve informacije o biomedicinski potpomognutom oplođenju (BMPO). Besplatan nacionalni broj je 0800 333 030 i funkcionisaće u okviru Centra za vantelesnu oplodnju.

Putem ovog besplatnog nacionalnog broja svi građani Republike Srbije kojima su potrebni savet, informacije o procesu vantelesne oplodnje u Srbiji i procedurama lečenja, neophodnim dokumentima, i sl. moći će svakim radnim danom u period od 09 do 20 časova da se jave i besplatno dobiju podršku kao i odgovore na sva pitanja od strane Udruženja “Šansa za roditeljstvo”, ali i psihološku podršku koju će pružati Centar za mentalno zdravlje u Centru za vantelesnu oplodnju.

U okviru projekta, koji zajedno sprovode Ministarstvo i Fondacija Nije svejedno, do kraja godine biće osnovana Savetovališta za biomedicinski potpomognuto oplođenje u dva doma zdravlja u Beogradu, a kasnije i širom Srbije. Takođe je kreiran i Vodič sa jasnim koracima kako proći kroz proces vantelesne oplodnje. Vodič će biti distribuiran u domovima zdravlja širom zemlje, a biće obezbeđena i vozila kojima će tim lekara moći da obilazi manja mesta i pruži svu moguću zdravstvenu podršku iz ove oblasti.

Svaki šesti par u Srbiji ima problem da prirodnim putem dobije potomstvo. Evropska nedelja (NE)plodnosti obeležava se ove godine od 4. do 11. novembra i ima za cilj informisanje građana o problemu neplodnosti, kao i pozivanje na veću svest i politiku podrške u cilju rešavanja nejednake dostupnosti procedura za lečenje neplodnosti širom Evrope, što ovom projektu daje poseban značaj. Ministarstvo zdravlja ovim projektom obeležava ovogodišnju Nedelju (NE)plodnosti.


Nije svejedno fondacija kompanije Nektar je zajedno sa Ministarstvom zdravlja inicirala projekat podizanja nivoa informisanosti i dostupnosti saveta i iskustava u procesu vantelesne oplodnje jer kao uspešna porodična kompanija iz Srbije želi da se aktivno uključi u proces stvaranja uslova za povećanje nataliteta zajedno sa Ministarstvom zdravlja koje je do sada značajno doprinelo unapređenju uslova za vantelesnu oplodnju u Srbiji.

Procitaj vise

Svetska zdravstvena organizacija svrstala Srbiju među 50 najrazvijenijih zemalja u oblasti regulative lekova

Nacionalni regulatorni autoritet Republike Srbije koga čine Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, je upravo dobio potvrdu od strane Svetske zdravstvene organizacije da se može svrstati u 50 najboljih zemalja na svetu.

Naime, uspešno je okončan dugotrajan proces detaljne provere svih parametara, čak 285 indikatora u devet oblasti kojima pomenute institucije potvrđuju kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova u prometu u našoj zemlji. Srbija je tako postala prva zemlja u regionu koja je uspela da ostvari ovakvo postignuće, a globalno stala rame uz rame sa najrazvijenijim državama sveta u pogledu regulative lekova i vakcina u odnosu na 195 članica Ujedinjenih nacija.

Tokom višegodišnjeg rada velikog broja profesionalaca urađena je detaljna analiza sistema i sprovedene su mnoge aktivnosti koje su se odnosile na strateške i razvojne planove, planiranje i pripremu reagovanja u kriznim i vanrednim situacijama kao i brze reakcije u slučajevima pojave potrebe da se izvrši povlačenje leka iz prometa, proces procene dokumentacije i izdavanja dozvole za lek, praćenje i prijavljivanje neželjenih reakcija na lek i koordinacije svih aktivnosti na tom polju, dalje usklađivanje kliničkih ispitivanja lekova sa najvišim svetskim standardima, kao i usavršavanje kontrole kvaliteta svih lekova za humanu upotrebu uključujući i vakcine prema strogo propisanim smernicama. Sve ovo postignuto je bliskom saradnjom sa SZO uz kontinuiranu podršku Ministarstva zdravlja i dokazano nakon strogih provera prema metodologiji koju SZO sprovodi u celom svetu.

Ovaj rezultat pre svega služi kako bi uverio građane Srbije da mogu da budu spokojni jer je time dodatno dokazano da dobro funkcioniše telo koje je dužno da obezbedi da se u zemlji primenjuju propisi kojima se reguliše oblast lekova i da su ti propisi u skladu sa važećim međunarodnim stručnim standardima i zahtevima EU u ovoj oblasti. Primena tih standarda donosi građanima Srbije kontinuiranu i održivu dostupnost lekovima osiguranog i potvrđenog kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je tokom proteklih godina podržavalo mnoge aktivnosti u okviru sprovođenja ovog programa SZO za jačanje sistema kojim se reguliše ceo životni ciklus leka, od njegovog razvoja, preko proizvodnje do krajnjeg korisnika i praćenja svih efekata primene leka.

Zahtevi SZO se neprekidno menjaju i dopunjavaju, i da bismo zadržali ovaj prestižni status moramo najpre da održavamo sve uspostavljene mehanizme i nastavimo da pratimo nove zahteve, kako kroz izmene propisa tako i kroz i primenu najboljih praksi. U godinama koje slede se očekuju nove periodične provere od strane SZO kako bi se potvrdio i održao ovako visok nivo funkcionalnosti i zrelosti regulatornog sistema.

Procitaj vise

Počev od 11.10.2020. godine APR će voditi Registar zdravstvenih ustanova

Na osnovu informacije koja je objavljena na sajtu Agencije za privredne registe, APR će od 11. oktobra 2020. godine početi da vodi Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

U Registar zdravstvenih ustanova upisivaće se zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini koje obavljaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaveutskog inspektora o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Do početka rada Registra, zdravstvene ustanove će se registrovati u nadležnim privrednim sudovima.

Kompletnu vest sa sajta APR-a pročitajte ovde.

Procitaj vise

Zdravstvu od oportuniteta 180 miliona za 35 projekata

Ministarka pravde Nela Kuburović je na osnovu odluke Vlade Srbije, podelila ugovore o dodeli sredstava prikupljenih oportunitetom za 150 projekata od javnog interesa iz oblasti zdravlja, kulture, prosvete i socijalne zaštite, ukupne vrednosti 470 miliona dinara.

Kuburović je na svečanosti u Narodnom muzeju Srbije podsetila da je ovo četvrti Javni konkurs za dodelu sredstava od oportuniteta.

Za protekle 4 godine sredstva u iznosu višem od 1.6 milijardi dinara bila su dodeljena za ukupno 445 projekata.

Prema ovogodišnjem Rešenju Vlade Srbije, za 22 projekta iz oblasti socijalne zaštite odobreno je 69.971.817 dinara - sredstva će dobiti sedam gerontoloških centara, pet centara za decu i lica ometena u razvoju, ustanove za negu odraslih i starih, kao i Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja iz Niša i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Oni će sredstva usmeriti na nabavku vozila, nameštaja, medicinske opreme, sanacije prostora.

Za oblast prosvete odnosno obrazovne ustanove - 65 škola i vrtića izdvojeno 142.111.901 dinara i to za 9 vrtića, 11 srednjih škola i 44 osnovne škole, navela je Kuburović.

Na 35 zdravstvenih ustanova raspoređeno je 181.047.533 dinara, a Među dobitnicima sredstava ove godine su Univerzitetska dečija bolnica u Beogradu, Kliničko bolnički centar Zemun, Narodni front, Institut za neonatologiju, Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ i druge.

Iz oblasti kulture 11 projekata dobilo 50.646.210 dinara - sredstva su dobile tri biblioteke, dva pozorišta, Istorijski arhiv Beograda, manastir Gradac, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beogradska nadbiskupija, crkva u Arilju.

Kada je u pitanju podrška osobama sa invaliditetom, sedam ustanova i udruženja za podršku osobama sa inaliditetom, kao što su udruženja slepih i gluvih, udruženje osoba sa autizmom, Nurdor i drugi dobilo je 8.417.605 dinara.

Preostalih 10 projekata na konkursu dobilo je 17.804.934 i to turističke organizacije Bora i Ivanjice, Udruženje „Čika Boca“, Beogradska rolerijada, manifestacija „Noć muzike“ i drugi.

Sve konkurse je sprovela Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija, a Ministarstvo pravde kontinuirano sprovodi nadzor nad realizacijom projekata na način kako je definisano ugovorom, naglasila je Kuburović.

Inače, svaki korisnik sredstava u obavezi je da novac utroši u određenom roku i podnese izveštaj Komisiji o načinu trošenja tih sredstava.

Ministar zdravlja Zaltibor Lončar rekao je da će sredstvima namenjim za zdravstvo biti nabavljeno 11 sanitetskih vozila, vozila za dijalizu, ultrazvučni aparati , sterilizatori, aparati za anesteziju i druga medicinska oprema.

On smatra da je ovo najbolji način da se pokaže građanima Srbije kako se ulaže u zdravstvo.

Na donacijama za svoje resore zahvalili su i ministri kulture i rada Vladan Vukosavljević i Zoran Ðorđević koji su prisustvovali dodeli ugovora.

Oportunitet predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je propisana nočana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko javni tužilac učiniocu krivičnog dela kao obavezu odredi uplatu novčanih sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), ta sredstva se uplaćuju na jedan jedinstveni račun i za njih se raspisuje javni konkurs za projekte od javnog interesa.

Naime, kada se lice sporazume sa tužilaštvom da se protiv njega ne vodi krivični postupak već da se odloži krivično gonjenje, tužilaštvo određuje koliku će sumu po osnovu oportuniteta uplatiti u humanitarne svrhe.

Novac uplaćen po nalogu tužioca sliva se na jedno mesto u Trezor - odnosno podračun za te namene.

Procitaj vise

Izmena (dopuna) kadrovskog plana

Zdravstvena ustanova može da podnese Ministarstvu zahtev za izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana zdravstvene ustanove, sa potrebnom dokumentacijom iz stava 1. člana 163. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Zahtev se podnosi od 1. do 30. juna tekuće godine za narednu budžetsku godinu.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije