search

Nacrt zakona o pravima deteta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prava deteta i zaštitniku prava deteta održaće se od 5. juna do 26. juna 2019. godine.

Kompletnu vest pročitajte ovde.

Procitaj vise

Nacrt zakona o socijalnoj karti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o socijalnoj karti i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o socijalnim kartama je od 17.06 do 05.07.

Mesta i vreme gde će biti održane javne rasprave:

- Beograd 17.06   Mala sala Narodne skupštine 10-14 h

- Novi Sad 21.06   Sala skupštine Grada Novog Sada 10-14 h

- Kragujevac 24.06  Skupštinska sala Kragujevca 10-14 h

- Novi Pazar  28.06  Svečana sala Kulturnog centra 10-14 h

- Vranje 05.07.  Skupštinska sala grada Vranja  10-14 h

 

Kompletnu vest pročitajte ovde.

Procitaj vise

Srbiji dato još 28 preporuka za eliminaciju diskriminacije žena

Srbija je početkom godine Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena predstavila četvrti periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, a na osnovu tog  izveštaja Komitet je dao 28 dodatnih smernica Srbiji šta bi trebalo raditi u toj oblasti u periodu do 2021. godine.

Jedna od preporuka odnosi se i na povećanje broja žena koje učestvuju u političkom životu, posebno na lokalnom nivou. Pored toga, ukazuje se i na probleme višestruke diskriminacije i neophodnost da se na tom planu pojačaju aktivnosti - preporuka je da se urade dodatna istraživanja položaja žena na selu. Komitet ukazuje i na to da treba nastaviti sa aktivnostima na unapređenju položaja žena sa invaliditetom, Romkinja, ekonomskog osnaživanja žena i da je potrebno povećati broj žena koje učestvuju u političkom životu posebno na lokalnom nivou.

Procitaj vise

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovelo je javnu raspravu o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica

U skladu sa Zaključkom 05 broj 011-4127/2019 od 23. aprila 2019. godine Odbora za javne službe Vlade Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

U periodu od 13. maja 2019. godine do 3. juna 2019. godine javna rasprava je održana u Vranju, Leskovcu, Kragujevcu, Užicu, Sjenici, Kraljevu, Somboru, Zrenjaninu, Novom Sadu, Zaječaru, Beogradu i Nišu.

Kompletnu vest pročitajte ovde

Procitaj vise

Srbija će uskoro imati dečijeg ombudsmana

Početak javne rasprave povodom Zakona o zaštiti prava deteta i uspostavljanja zaštitnika prava deteta - dečijeg ombudsmana, očekuje se 5. juna u Skupštini Srbije. Nakon Beograda, prema najavama iz resornog ministarstva, javna rasprava biće održana i u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu.

Jedan od ciljeva donošenja ovog zakona je staranje još boljih uslova za prevenciju i bolju zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Iako su ostale još formalno pravne procedure usvajanja akata, Ministarstvo je do sada uspelo da sprovede Strategiju za zaštitu dece od nasilja, Akcioni plan za sprovođenje strategije 2018/2020, uradilo je Opšti protokol za zaštitu dece žrtava nasilja, a pokrenulo je i postupak izrade novog Akcionog plana za decu“. Izrađena je i radna verzija Zakona o izmenama i dopunama porodičnog zakona, koja u jednom delu afirmiše i definiše određena prava deteta.

Procitaj vise

Održan sastanak predstavnika međunarodnog monetarnog fonda u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o budućim planovima i dosadašnjoj saradnji, na kojem su predstavljeni planovi ministarstva za naredni period. Tokom sastanka bilo je reči o položaju radnika i penzionera, kao i o različitim vrstama davanja koje omogućava ovo Ministarstvo.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Svetske banke, Narodne banke i Ministarstva finansija.

Procitaj vise

Objavljen je novi PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (Sl.glasnik RS 29/2019) zaključen je na period od tri godine i stupa na snagu 19. aprila 2019. godine.

Kompletan tekst PKU za socijalnu zaštitu preuzmite ovde.

Procitaj vise

Izveštaj o izvršenju finansijskog plana

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor.

Rok za podnošenje Izveštaja o izvršenju finansijskog plana je 20. april 2019. godine.

Procitaj vise

 

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije