search

Počela primena Zakona o nauci i straživanjima

Zakon o nauci i istraživanjima („Sl. glasnik RS“, br. 49/2019) primenjuje se od 16. jula 2019. god.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, osim odredaba čl. 27a–27d tog zakona, koje se odnose na Centar za promociju nauke koji će realizovati sve započete projekte i preuzima ulogu koordinacije rada svih naučno-obrazovnih centara koje osniva Vlada, finansiranih na osnovu člana 12. stav 3. tačka 10) ovog zakona.


 

Procitaj vise

Realizacija projekta Inclusive Early Childhood Education and Care iz zajma Svetske banke

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević potpisao je danas u Beogradu ugovor za sprovođenje komunikacione kampanje u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Cilj komunikacione kampanje je pružanje podrške razvoju dece u okviru vaspitno-obrazovnog sistema i van njega, a naročito podizanje svesti među roditeljima i obezbeđivanje njihovog aktivnog učešća u razvoju dece.

U fokusu će biti porodice s decom najranijeg uzrasta, od rođenja do polaska u osnovnu školu. Naročita pažnja biće poklonjena tome da informacije o vaspitno-obrazovnom sistemu i drugim relevantnim institucijama i uslugama budu dostupne porodicama iz najosetljivijih društvenih grupa, uključujući decu i porodice koje potiču iz ugroženih sredina, decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, porodice romske nacionalnosti, kao i porodice niskog socio-ekonomskog statusa.

Procitaj vise

Prijava za učešće nastavnika u programu Saveta Evrope – kompetencije za demokratsku kulturu

Savet Evrope (Council of Europe) je objavio poziv za prijavu učešća nastavnika za pilotiranje kompetencija za demokratsku kulturu.

 Poziv je otvoren do 31. jula 2019. godine.

Pravo da se prijave imaju nastavnici svih predmeta i nivoa u okviru formalnog sistema obrazovanja, koji su u mogućnosti da izdvoje minimum jedan čas nedeljno od početka školske godine do kraja oktobra 2019. godine.

Na linku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/  nalaze se formulari koje je potrebno ( online)  popuniti na engleskom jeziku najkasnije do kraja jula 2019. godine.

Procitaj vise

Isplata nove rate stipendija za izuzetno nadarene studente počinje u sredu, 10.jula

Isplata desete mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim studentima, za školsku 2018/2019. godinu počinje u sredu,  10. jula 2019. godine.

Mesečni iznos stipendije za studente osnovnih i master studija je 24.000 dinara, dok je za studente doktorskih studija taj iznos 30.000 dinara.

Procitaj vise

Više od 86 odsto učenika upisano u srednju školu po nekoj od prve tri želje

Posle prvog dana upisa u prvom upisnom krugu u trogodišnjim obrazovnim profilima ostalo je slobodno 2.444 mesta, a u četvorogodišnim 6.256, dok je u specijalizovanim odeljenjima u gimnazijama ostalo slobodno 417 mesta.

Osnovnu školu završilo je 69.859 učenika, a njih  65.229 predalo je liste želja za upis u srednju školi.

U srednje škole upisalo se ukupno 63.758 učenika.

U trogodišnje obrazovne profile je upisano 11.702 učenika, u četvorogodišnje 48.991, a u specijalizovana odeljenja 3.065 učenika.

Po jednoj od prve tri želje je upisano 86,65 odsto učenika, a 1.471 đak je ostao neraspoređen.

Po prvoj želji je upisano 64,62 odsto svršenih osnovaca, po drugoj 15 odsto, a po trećoj 7 odsto učenika.

Procitaj vise

Usvojen Zakon o nauci i istraživanjima

Narodna skupština Republike Srbije je na današnjem zasedanju usvojila Zakon o nauci i istraživanjima.

Donošenje ovog krovnog zakona, posle punih 14 godina od donošenja prethodnog zakona, je ključni korak u reformi sistema organizacije i finansiranja nauke. Ovim zakonom se rešava institucionalno finansiranje istraživača, da ne zavise, kao do sada, od toga da li su prošli na nekom projektu ili ne. I to je već dugo zahtev naučne zajednice. Pored toga, Zakon donosi niz važnih novina.

Sprovedena je veoma otvorena javna rasprava, sa većim brojem zvaničnih, ali i nezvaničnih tribina. Učesnici u javnoj raspravi su bili predstavnici svih institucija koje su zainteresovane za predmetnu oblast. Predloge, primedbe i sugestije na Nacrt zakona o nauci i istraživanjima dostavile su brojne zainteresovane organizacije i pojedinci, kako u okviru akademske zajednice, tako i van nje. Veliki broj tih primedbi prihvatila je Radna grupa koja je i uradila Nacrt zakona.

Između ostalog, sistemski i uniformno je definisano angažovanje studenata doktorskih studija u svim akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama, i to kako onih koji su trenutno u sistemu, tako i onih koji će tek biti uključeni u njega. Više od 1100 mladih istraživača koji su tokom prethodne godine uključeni na tekuće projekte Ministarstva će imati miran period finansiranja od 5 godina, pod uslovom da ispunjavaju svoje obaveze na doktorskim studijama. A svo to vreme će moći i da konkurišu na projekte Fonda za nauku. Predviđeni su i individualni grantovi za doktorande, gde oni neće zavisiti od toga da li je njihov mentor dobio projekat.

Tokom narednih meseci je predviđena izrada podzakonskih akata. I taj posao će biti rađen na transparentan način, uz učešće predstavnika naučne zajednice.

Podsećamo i da je u Narodnoj skupštini početkom decembra 2018. usvojen Zakon o Fondu za nauku.

To je nov zakon za novu instituciju, kakva postoji u skoro svim državama koje imaju razvijenu nauku. Osnovna namera je da se kompletna procedura i upravljanje kompetitivnim projektnim pozivima odvija preko Fonda za nauku. U međuvremenu je izabran vd direktor, Upravni odbor, kao i Naučni savet Fonda.

Prvi poziv za izvrsne projekte mladih istraživača je raspisan 21. juna. I to po ugledu na prestižne pozive Evropske komisije. Taj poziv je namenjen onim istraživačima koji nisu bili u prilici da budu rukovodioci projekata u prethodnih skoro 10 godina.

Do kraja godine se mogu očekivati bar još dva poziva. Tokom jeseni će biti pripremljeni i pozivi koji će biti namenjeni svim istraživačima.

Procitaj vise

Objavljen Prosvetni glasnik br.7

Kompletan set propisa iz ovog broja Prosvetnog Glasnika sa tesktovima u celini, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Predstavljen Master plan implementacije Zakona o dualnom obrazovanju

Pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić i rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević predstavile su u Cirihu Master plan implementacije Zakona o dualnom obrazovanju

U letnjoj školi Centra za ekonomiju i menadžment sistema obrazovanja i obučavanja  pri Tehničkom univerzitetu u Cirihu one su govorile o razvoju dualnog obrazovanja u Srbiji, postignutim rezultatima, planovima za naredni period i izazovima pri implementaciji dualnog obrazovanja.

Centar svake godine okuplja kreatore obrazovnih politika i druge aktere koji tokom  letnje škole rade na studiji slučaja iz svoje zemlje i učestvuju na predavanjima iz različitih oblasti koje su značajne za rad na tim studijama. Ove godine studije slučaja predstavlja 12 zemalja sa 65 učesnika, među kojima su i predstavnici Srbije.

Zakon o dualnom obrazovanju koji sistemski reguliše učenje kroz rad u obrazovnom sistemu Republike Srbije usvojen je krajem 2017. godine. Master plan predstavlja instrument kojim se podržava proces planiranja i ostvarivanja dualnog obrazovanja i sadrži definisane korake za implementaciju Zakona o dualnom obrazovanju i praćenju napretka.

Master plan je razvijen u okviru SDC projekta „Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja“. Kroz ovaj projekat Švajcarska sistemski podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u razvoju kvalitetnog dualnog obrazovanja u Srbiji. Implementacioni partner projekta je Centar za obrazovne politike, dok je Švajcarski ekonomski institut (KOF) ekspertska podrška.

Master plan je prvenstveno namenjen donosiocima odluka i onima koji učestvuju u implementaciji Zakona o dualnom obrazovanju, ali i svima koji žele da se informišu o procesu dualnog obrazovanja u Srbiji.

Master plan sadrži:

    pregled organizacione strukture za sprovođenje;
    sažet opis uloga, nadležnosti, produkata i praćenja svih radnih jedinica (komisije, odbori, radne grupe, grupe koje okupljaju predstavnike različitih zainteresovanih strana, itd.);
    planirane reformske aktivnosti;
    pregled ključnih tačaka procesa izgradnje sistema dualnog obrazovanja (‘mapa puta’) u procesu implementacije itd.

Master plan će se vremenom dopunjavati podacima koji će biti prikupljani kroz različita istraživanja kako bi buduće odluke bile u što većoj meri zasnovane na osnovu dokaza.

Master plan možete preuzeti na српском i na енглеском jeziku sa sajta Ministarstva prosvete

Procitaj vise

 

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije