search

Do 15. jula dostavljanje komentara na radni tekst nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine

Ministarstvo pravde objavilo je radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, što predstavlja korak koji je potrebno ispuniti u daljem procesu evropskih integracija i ispunjavanja prelaznih merila definisanih u poglavlju 23.

Ključni prioriteti donošenja nove strategije su: dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva kroz unapređeni normativni i institucionalni okvir; dalje jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija kroz poštovanje etičkih principa, kao i unapređenje odgovornosti pravosudnog sistema kroz jačanje mehanizma odgovornosti sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Prioritet je i dalje podizanje kvaliteta pravosudnog sistema jačanjem stručnosti i osposobljenosti nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu.Nova strategija neophodna je i radi daljeg podizanja nivoa efikasnosti pravosudnog sistema kroz analizu i prilagođavanje pravosudne mreže, smanjenje ukupnog broja nerešenih predmeta i sprečavanje nastanka dodatnih starih predmeta, kao i zbog razvijanja IT sistema u pravosuđu sa ciljem postizanja modernog e-pravosuđa.

U cilju doprinošenja izradi nacrta Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, Ministarstvo poziva stručnu javnost da u okviru konsultativnog procesa dostavi svoje komentare na radni tekst Strategije, na adresu Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26, ili putem elektronske pošte na adresu: vida.stepanovic@mpravde.gov.rs, najkasnije do 15. jula 2019. godine. Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađen finalni nacrt Strategije i započet formalni proces javne rasprave.

Procitaj vise

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredelјenih iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih cilјeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno u okviru sledeće teme: 1.1 Međunarodna takmičenja u oblastima računarstva, informatike, matematike i fizike.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlјa na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 8.04.2019.godine. Blagovremenim će se smatrati isklјučivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Ostatak vesti i dokumentaciju potrebnu za učešće na konkursu, možete naći na sajtu Ministarstva MTT

Procitaj vise

Imenovana direktorka fonda za nauku

Vlada Republike Srbije imenovala je Milicu Đurić - Jovičić za v.d. direktorku Fonda za nauku. Kompletnu vest pročitajte ovde.

Procitaj vise

Nove osnovice za obračun plata / zarada

Na sednici održanoj 16.1.2019. godine Vlada Republike Srbije donosi zaključak o uvećanju osnovica za obračun i isplatu plata koje su utvrđene u neto iznosu sa pripadajućim porezom i doprinosima.

Nove osnovice su:

Srpskoj akademiji nauka i umetnosti - uvećanje za 7%,

Za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova - 30.376,82 dinara (Zaključak Vlade RS 05 broj 121-162/2019-1 od 16.01.2019. godine)

Za pripadnike Bezbednosno-informativne agencije - 1.941,89 dinara (Zaključak Vlade RS 05 broj 121-167/2019 od 16.01.2019. godine)

Za profesionalne pripadnike Vojske Srbije u bruto iznosu – 43.333,55 dinara (neto – 30.376,82(Zaključak Vlade RS 05 broj 121-165/2019 od 16.01.2019. godine)

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije