search

Uredba o utvrđivanju programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta JLS za 2019. godinu

Uredbom o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 33/19), koji stupa na snagu 18.05.2019. godine,  utvrđeni su maksimalni iznosi po odobrenom projektu, kao i uslovi za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava za jedinice lokalne samouprave.

Sredstva u maksimalnom iznosu od 40.000.000,00 dinara po odobrenom projektu opredeljena su za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i modeli u okviru koncepta "pametnih i bezbednih gradova" koji će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja ispunjava sledeće uslove:

- da je podnela popunjen prijavni formular – Obrazac prijave,

- da joj račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2019. godine,

- da je priložila elaborat,

- da je izrađen detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,

- da je izrađen detaljan budžet projekta.

Procitaj vise

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina raspisuje konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini.

Rok za podnošenje prijave ističe 7. juna 2019. godine.

Kompletan tekt konkursa pročitajte ovde.

Procitaj vise

Inspektorima u 94 opština za 20% povećana plata

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da su inspektorima na lokalu u 94 opštine u Srbiji povećane plate za do 20 odsto i najavio da će u narednim danima predložiti izmenu uredbe, kako bi republički inspektori dobili zvanje samostalnog savetnika, što će značiti veći koeficijent i veću platu.

Ministar je 25.aprila na stručnom skupu povodom Dana inspektora u Čačku istakao da bilo koja promena, a ponajmanje ovakva kakva je reforma inspekcija, ne bi bila moguća da nema sinergije, usaglašenog stava i spremnosti države da u takvu promenu krene.

„Pokazali smo na konkretnoj reformi kakve rezultate dobijamo kada udružimo stavove privrednika, iskustva inspektora, kapacitete i volјu Vlade Republike Srbije i razumevanje građana“, rekao je Ružić i zahvalio inspektorima na spremnosti da prihvate da je ova reforma dobra za njih.

„Uspeli smo da obezbedimo više obuka za vas. Prošle godine 354 inspektora prošla su obuke po programu koji je usvojila koordinaciona komisija, a ove godine očekujemo da Nacionalna akademija ovaj broj realizovanih obuka udvostruči“, rekao je on.

Podsetio je da su obezbeđeni i novi mehanizmi za rad – poput kontrolnih lista, prikrivene kupovine, mešovitog nadzora.

„Time smo dobili usaglašen, organizovan, savremen nadzor gde represivne mere ostavlјamo za nesavesne privrednike, a onim privrednicima koji posluju u skladu sa zakonom pružamo podršku i savet“, rekao je Ružić.

Istakao je da četiri inspekcije već uspešno rade na platformi eInspektor, a da je u planu da do kraja leta budu uklјučene i druge, čime će biti zaokružena digitalizacija inspekcijskog nadzora.

„Uspeli smo da obezbedimo da Vlada usvoji i Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije i osvestimo značaj inspekcija u toj borbi, ali i obavežemo se na povećanje broja inspektora i opremanje inspekcija“, dodao je ministar.

Ministarstvo je, uz stručnu podršku, izradilo i analizu republičkih i lokalnih inspekcija i predlog zapošlјavanja inspektora u naredne tri godine.

„Srbija ima nešto preko 4.000 inspektora, a potrebno nam je da se najmanje 1.300 inspektora zaposli, posebno u Poreskoj upravi, Tržišnoj, Polјoprivrednoj, Veterinarskoj, Zdravstvenoj, gotovo u svakoj od 43 inspekcija koliko ih ima danas, i u gotovo svakom okrugu“, kazao je ministar Ružić i dodao da je analiza pokazala i nedostatak vozila za inspektore i ostalih sredstava za rad.

Poređenjem sa EU, kako je dodao, Srbija ima četiri puta  manje inspektora, a  to se najviše osteti na lokalu.

„Baš zbog toga što smo sada svesni sa čime raspolažemo, idemo još žustrije da se borimo za bolјe sutra“, rekao je on.

Najavio je rad na novim modelima vrednovanja rada inspektora, jer ne postoji zakonska ili podzakonska regulativa koja reguliše kompetentnost, obrazovanje i stručnu spremu inspektora na lokalu.

„Izradom standarda dobre inspekcijske prakse na lokalu podstaći ćemo opštine i gradove da urede svoje inspekcije na način kakav one u našem društvu zavređuju“, rekao je Ružić.

Najavio je i razgovore sa Ministarstvom pravde, kako bi se otpočeo rad na izmeni zakonskih rešenja koji bi zaustavili zloupotrebu nesavesnih privrednika i obezbedili inspektorima adekvatnu pravnu zaštitu.

„Započeli smo i kampanju promocije posla inspektora, kako bismo promenili percepciju javnosti o onome što radite i pobolјšali vaš ugled koji trenutno nije u ravni sa onim što radite i sa čim se suočavate. Verujem iskreno da većim informisanjem građana o tome šta radite, o rezultatima vašeg posla, značaju za bolјe društvo koje svi gradimo, možemo i promeniti imidž inspektora“, istakao je ministar.

 

Procitaj vise

Dodeljena sredstva za realizaciju 77 projekata na lokalnom nivou

Gradonačelnici i predsednici 63 opštine potpisali su ugovore sa  Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu ukupne vrednosti 490 miliona dinara za realizaciju 77 projekata koji se odnose na izgradnju infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija na lokalu, kao i za prevenciju elementranih nepogoda.

Sredstva u Fondu za lokal su ove godine za 50 odsto veća nego u 2018. godini,  i ocenio da će odobreni projekti doprineti razvoju opština i gradova i dobrobiti građana, a ove godine će prvi put biti finansirani projekti za smanjenje rizika od klimatskih promena i elementarnih nepogoda.

Iz Fonda za lokal, za infrastrukturne radove na vrtićima, školama, objektima kulture, sporta i javne uprave, komunalnoj infrastrukturi, javnim površinama 33 lokalne samouprave dobiće više od 356 miliona dinara. Više od 48 miliona dinara biće usmereno za nabavku i primenu savremenih informacionih tehnologija koje će omogućiti uvođenje e-Uprave i bolje pružanje usluga građanima i privredi dobiće 14 opština i gradova. Takođe, sredstvima iz Fonda za lokal biće podržane 22 lokalne samouprave u organizaciji kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija.

Više o projektima koji su podržani u okviru Fonda za lokal u 2019. možete videti na sledećem internet linku

Procitaj vise

Javni poziv za podršku lokalnih samouprava za rad savetodavnih službi za građane

Program Swiss Pro objavio je Javni poziv za podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje Savetodavnih službi za građane, koji traje do 16. aprila 2019. godine.

Biće podržano do 12 predloga projekata u vrednosti od 15.100 do 18.875 dolara, a pravo učešća ima 99 gradova i opština obihvaćenih programom.

Gradovi i opštine koji podnesu najbolje predloge projekata dobiće, pored bespovratnih sredstava za uspostavljanje Savetodavne službe za građane, i tehničku pomoć u vidu izrađene metodologije za rad Savetodavne službe i vođenje evidencije korisnika i korisnica.

Program  Swiss PRO organizovaće šest informativnih sesija širom zemlje u periodu od 25. marta do 3. aprila 2019. godine, kako bi se zainteresovane lokalne samouprave upoznale sa detaljima programa podrške.

Dokumentaciju za prijavu, kao i više informacija možete naći ovde.

Procitaj vise

Model odluke o pokretanju inicijative u vezi sa nazivima naseljenih mesta i katasterske opštine

U cilju podrške lokalnim samoupravama, Ministartsvo je sačinilo Model skupštinske odluke o pokretanju inicijative za promenu, brisanje, unošenje novog ili ispravku naziva naseljenog mesta i katastarske opštine.

Model skupštinske odluke preuzmite ovde.

Procitaj vise

Izveštaj o izvršenju budžeta

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

Rok za podnošenje Izveštaja o izvršenju budžeta je 20. april 2019. godine.

Procitaj vise

Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta lokalne vlasti koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta, koji predaju organu nadležnom za poslove finansija i ekonomije.

Rok za podnošenje Konsolidovanog izveštaja o izvršenju budžeta je 20. april 2019. godine.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije