search

Izmena Odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“ broj 60/20) od 24. 04. 2020. godine su između ostalih, umanjena sredstva Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za namenu „Budžetski fond za program lokalne samouprave“, sa prethodno odobrenih 520.000.000,00 dinara na 260.000.000,00 dinara.

Kompletnu vest sa imenjenom odlukom pokledajte na sajtu MDULS-e

Procitaj vise

Preporuka matičarima o venčanjima i merama protiv covid-19

U skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka.

U skladu sa tim zabranjena su javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 50 lica.

Ovom naredbom propisano je da za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (maske) i rastojanje između prisutnih lica od najmanje 2 metra, dok se na otvorenom prostoru mora poštovati rastojanje između okupljenih lica koje mora iznositi najmanje 2 metra uz upotrebu ličnih zaštitnih sredstava.

U cilju sprovođenja ove naredbe, neophodno je da sve buduće supružnike koji su već prijavili zaključenje braka, kao i sve koji imaju nameru da zaključe brak, obavestite da se čin sklapanja braka mora sprovesti  u skladu sa ovim merama.

Preporuku preuzmite OVDE

Izvor sajt MDULS-a.

Procitaj vise

Obaveštenje podnosiocima prijava na Konursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava podnosioce prijava na Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini, da su u skladu sa Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS, broj 60/20), Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,  umanjena sredstva koja su odobrena Zakonom o budžetu za 2020. godinu, između ostalog, i za Budžetski fond za nacionalne manjine u iznosu od 6.000.000 dinara.

Ukupna sredstva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini iznose  24.000. 000 dinara.

Vest preuzeta sa sajta MDULS-e.

Procitaj vise

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MDULS

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MDULS.

Kompleten tekst konkursa sa uslovima učešća pročitajte OVDE.

Procitaj vise

Javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ ima za cilj uspostavljanje efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa ukupno 242.000 evra podržati do 20 projekata lokalnih samouprava, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja  usluga. Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Dodatne informacije o javnom pozivu, kriterijumima za izbor projekata, načinu konkurisanja i dokumentaciji za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa Swiss PRO.

Kako bi zainteresovane JLS saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

 • Šabac, utorak, 10. mart, početak u 12 časova (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A).
 • Užice, sreda, 11. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52).
 • Kraljevo, četvrtak, 12. mart, početak u 12 časova (Gradska uprava, Trg Jovana Sarića 1).
 • Kragujevac, petak, 13. mart, početak u 12 časova (Biznis inovacioni centar, Trg topolivaca 4).
 • Niš, utorak, 17. mart, početak u 12 časova (hol Gradske kuće, 7. jula br. 2).
 • Smederevo, četvrtak, 19. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Goranska bb).
 • Zaječar, petak, 20. mart, početak u 12 časova (Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije – RARIS, Trg oslobođenja bb).

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

 

Procitaj vise

Rezultati javnog poziva za učešće u radnoj grupi za izradu akcionog plana 2020-2022. godine

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

Kompletnu vest sa listom odabranih organizacija pročitajte na sajtu ministarstva.

Procitaj vise

Nagrada od 10,4 miliona dinara za lokalne samouprave koje su najefikasnije i najtransparentnije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je konkurs za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku ili gradsku upravu u 2019. godini, a pobednici će podeliti ukupno 10,4 miliona dinara.

Ministarstvo će dodeliti nagrade u četiri različite oblasti, a lokalne samouprave koje budu proglašene najboljim dobiće pravo na nagradu od 2,6 miliona dinara, navodi se u objavljenom javnom pozivu.
 
Oblasti za koje se dodeljuje nagrada su efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava, ravnopravnost i anti-diskriminacija.
 
Prijave za nagradu dostavljaju se isključivo elektronskim putem, na adresu godisnja.nagrada@mduls.gov.rs. Formular za prijavu nalazi se na sajtu ministarstva.
 
Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za dodelu godišnje nagrade utvrdiće predlog odluke o dodeli godišnje nagrade za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.
 
Odluku o dobitnicima donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave, Branko Ružić.
Procitaj vise

Javni poziv za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Javni poziv za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave. U daljem tekstu, objavljujemo celokupan dokument.

Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 11/18, 13/19 i 3/20 )

Republika Srbija

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

-Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava-

raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

 

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

 1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. A to su: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, sanacija i adaptacija komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave, objekata škola, objekata predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, objekata kulture, sportskih objekata, radovi na gradskim trgovima i parkovima,  radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca).

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 364.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;

– u kojoj fazi se nalazi projekat, ukoliko je projekat prekinut razlozi zbog kojih je realizacija započetog projekta prekinuta, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta za fazu za koju nije pokrenut postupak javne nabavke, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;

– doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 1;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
 • projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu na CD)

Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

 • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
 • Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
 • skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
 • akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu:

 • projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na projekat;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
 • izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Uz potrebnu dokumentaciju može se dostaviti i druga dokumentacija koja doprinosi ili prikazuje efekat podnetog zahteva na poboljšanje poslovnog okruženja (Sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju – BFC/Business Friendly Certification, povećanje zapošljavanja i dr.).

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja za lokalnu samoupravu.

 

2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 52.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
 • doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva modernizacije lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poslova;
 • uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 2;
 • elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume sa predračunom/specifikacijom opreme za koju se planira nabavka.
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

 

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000,00 dinara.

Kriterijumi  za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • namena, način, merila i kriterijumi za izbor projekata iz oblasti kulture, sporta, turizma i umetnosti koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji jedinica lokalne samouprave;
 • u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika pomoći u cilju unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave licima sa posebnim potrebama;
 • ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 3;
 • Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
 • finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

 

4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000,00 dinara.

Kriterijumi  za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

                         – Detaljan opis finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, odnosno elaborat sa opisom;

                       – ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 4;
 • Plan finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana;
 • Informacija o učestalosti rizika od elementarnih i drugih nepogoda i šteta nastalih delovanjem istih u prethodne tri godine;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom zahtevu, u okviru cilja 1, 2, 3 i 4, ne može biti veći od 10% ukupno opredeljenih sredstava za cilj u okviru koga je podnet zahtev.

Posebno će biti vrednovani projekti koji su od značaja za više jedinica lokalne samouprave, odnosno koji su rezultat uspostavljene međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/2018).

 

Postupak odabira prijava i način prenosa sredstava

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava utvrđuje Predlog odluke o raspodeli sredstava i dostavlja ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave kojoj su sredstva dodeljena, za ostvarivanje kojih ciljeva su sredstva dodeljena i u kom iznosu.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave sa izabranim jedinicama lokalne samouprave i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne koristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 31. decembra 2020. godine.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (7/20 od 29.1.2020).

Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se isključivo elektronskim putem na mejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs na Obrascu – Obrazac br. 1-za cilj 1; Obrazac br. 2- za cilj 2, Obrazac br. 3 – za cilj 3 i Obrazac br. 4 – za cilj 4, koji se preuzimaju na internet strani Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Uz zahtev se, WeTransfer-om ili na drugi pogodan način, dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.

Tačno popunjen zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću mejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs

Izuzetno, ukoliko je jedinica lokalne samouprave onemogućena da zahtev i dokumentaciju pošalje u elektronskom obliku, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava

11000 Beograd, Birčaninova 6

 Ukoliko se dokumentacija dostavlja putem redovne pošte, dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Komisija će razmatrati samo zahteve koji su blagovremeno podneti. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz javnog poziva.

Jedinici lokalne samouprave (opštini, gradu i gradu Beogradu) mogu se odobriti sredstva po najviše dva zahteva, po jednom javnom pozivu.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

Preuzmite:

 

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

 • Kalkulator kamata
 • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije