search

Objavljen javni poziv za podršku lokalnim samoupravama u osnaživanju mehanizama za rodnu ravnopravnost

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost koji traje do 12. oktobra 2020. godine, kojim će Vlada Švajcarske sa 100.000 evra podržati do 30 lokalnih samouprava

Pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije. Program Swiss PRO će organizovati tri informativne sesije putem interneta, prema sledećem rasporedu:
- četvrtak, 17. septembar, sa početkom u 12 časova
- utorak, 22. septembar, sa početkom u 10 časova.
- četvrtak, 24. septembar, sa početkom u 14 časova.
Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti za prisustvo informativnim sesijama elektronski, putem formulara na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdciMzkgGndywbG-b0nKb6PC34gWIBym7Vx3q9SCYmrlUwPiQ/viewform

Procitaj vise

Izmena Odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“ broj 60/20) od 24. 04. 2020. godine su između ostalih, umanjena sredstva Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za namenu „Budžetski fond za program lokalne samouprave“, sa prethodno odobrenih 520.000.000,00 dinara na 260.000.000,00 dinara.

Kompletnu vest sa imenjenom odlukom pokledajte na sajtu MDULS-e

Procitaj vise

Preporuka matičarima o venčanjima i merama protiv covid-19

U skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka.

U skladu sa tim zabranjena su javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 50 lica.

Ovom naredbom propisano je da za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (maske) i rastojanje između prisutnih lica od najmanje 2 metra, dok se na otvorenom prostoru mora poštovati rastojanje između okupljenih lica koje mora iznositi najmanje 2 metra uz upotrebu ličnih zaštitnih sredstava.

U cilju sprovođenja ove naredbe, neophodno je da sve buduće supružnike koji su već prijavili zaključenje braka, kao i sve koji imaju nameru da zaključe brak, obavestite da se čin sklapanja braka mora sprovesti  u skladu sa ovim merama.

Preporuku preuzmite OVDE

Izvor sajt MDULS-a.

Procitaj vise

Obaveštenje podnosiocima prijava na Konursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava podnosioce prijava na Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini, da su u skladu sa Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS, broj 60/20), Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,  umanjena sredstva koja su odobrena Zakonom o budžetu za 2020. godinu, između ostalog, i za Budžetski fond za nacionalne manjine u iznosu od 6.000.000 dinara.

Ukupna sredstva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini iznose  24.000. 000 dinara.

Vest preuzeta sa sajta MDULS-e.

Procitaj vise

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MDULS

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MDULS.

Kompleten tekst konkursa sa uslovima učešća pročitajte OVDE.

Procitaj vise

Javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ ima za cilj uspostavljanje efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa ukupno 242.000 evra podržati do 20 projekata lokalnih samouprava, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja  usluga. Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Dodatne informacije o javnom pozivu, kriterijumima za izbor projekata, načinu konkurisanja i dokumentaciji za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa Swiss PRO.

Kako bi zainteresovane JLS saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

  • Šabac, utorak, 10. mart, početak u 12 časova (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A).
  • Užice, sreda, 11. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52).
  • Kraljevo, četvrtak, 12. mart, početak u 12 časova (Gradska uprava, Trg Jovana Sarića 1).
  • Kragujevac, petak, 13. mart, početak u 12 časova (Biznis inovacioni centar, Trg topolivaca 4).
  • Niš, utorak, 17. mart, početak u 12 časova (hol Gradske kuće, 7. jula br. 2).
  • Smederevo, četvrtak, 19. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Goranska bb).
  • Zaječar, petak, 20. mart, početak u 12 časova (Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije – RARIS, Trg oslobođenja bb).

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

 

Procitaj vise

Rezultati javnog poziva za učešće u radnoj grupi za izradu akcionog plana 2020-2022. godine

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

Kompletnu vest sa listom odabranih organizacija pročitajte na sajtu ministarstva.

Procitaj vise

Nagrada od 10,4 miliona dinara za lokalne samouprave koje su najefikasnije i najtransparentnije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je konkurs za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku ili gradsku upravu u 2019. godini, a pobednici će podeliti ukupno 10,4 miliona dinara.

Ministarstvo će dodeliti nagrade u četiri različite oblasti, a lokalne samouprave koje budu proglašene najboljim dobiće pravo na nagradu od 2,6 miliona dinara, navodi se u objavljenom javnom pozivu.
 
Oblasti za koje se dodeljuje nagrada su efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava, ravnopravnost i anti-diskriminacija.
 
Prijave za nagradu dostavljaju se isključivo elektronskim putem, na adresu godisnja.nagrada@mduls.gov.rs. Formular za prijavu nalazi se na sajtu ministarstva.
 
Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za dodelu godišnje nagrade utvrdiće predlog odluke o dodeli godišnje nagrade za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.
 
Odluku o dobitnicima donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave, Branko Ružić.
Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije