search

Obuke za vodjenje JBS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizuje obuke ovlašćenim licima za vođenje biračkog spiska. Obuke će se održati u dva termina 27. septembra i 04. oktobra 2019. godine (sa početkom u 10 časova) u Beogradu, u prostorijama Srpsko-korejskog informatičko pristupnog centar, Dobrinjska 11. Cilj obuke je praktični rad u aplikaciji Jedinstveni birački spisak kao i razmena iskustva u vođenju ove evidencije.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem elektronske pošte: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs , najkasnije dva dana pre odabranog termina.

Prilikom prijave, potrebno je navesti ime i prezime, kao i opštinsku odnosno gradsku upravu ispred koje dolazite.

Procitaj vise

Paketi podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima

Savet Evrope raspisuje javni poziv opštinskim i gradskim upravama za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i drugim zakonima relevantnim za unapređenje ove oblasti.

Poziv se objavljuje u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Rok za dostavljanje prijava je 10. oktobar  2019. godine.

 Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da će Savet Evrope, u cilju detaljne prezentacije paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima, prijavne dokumentacije, i odgovora na pitanja gradova i opština, organizovati info dane u sledećim gradovima:

- Niš – 24. septembar

- Kragujevac – 25. septembar

- Novi Sad – 26. septembar

- Beograd – 27. septembar

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje na poziv za implementaciju paketa podrške kao i učešće na info danima možete preuzeti na internet stranici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu (http://www.coe.int/belgrade), Stalne konferencije gradova i opština (http://www.skgo.org/).

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima prijava na poziv za učešće u implementaciji paketa podrške biće dostupne svakog radnog dana od strane projektnog tima Saveta Evrope počev od dana raspisivanja poziva do isteka roka za dostavljanje prijava, elektronskom poštom na lsg.serbia@coe.int.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Vesnu Kahrimanović, koordinatora projekta, putem telefona 011/71 555 30.

Procitaj vise

Izveštavanje o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec.

Ministarstvu se podnose sledeći obrasci:

Obrazac PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i

Obrazac PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

Rok za podnošenje je 15. septembar 2019.g

Procitaj vise

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme izmena i dopuna zakona kojim se uređuje oblast teritorijalne organizacije Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 6.  do  30. septembra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština,  eminentne stručnjake u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova  6.

U okviru javne rasprave Ministarstvo organizuje Okrugli sto koji će se održati 25. septembra 2019. godine, u Beogradu.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave  i lokalne samouprave i Portalu e-uprave.

Preuzmite:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Program javne rasprave

Procitaj vise

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini.

Sredstva su odobrena za realizaciju 91 projekta iz oblasti kulture nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 30.000.000 dinara.

Odluka je doneta u skladu sa Listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini, koju je utvrdila Konkursna komisija koja je sprovela postupak dodele sredstava iz ovog fonda u 2019. godini.

Odluka je objavljena i na internet stranama Kancelarije za ljudska i manjinska pravaKancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave

Vest preuzeta sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Procitaj vise

Strategija reforme javne uprave nakon 2021. godine: Početak izrade i Javni poziv za OCD

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/18), obaveštava javnost da započinje rad na izradi nove Strategije reforme javne uprave, nakon što je Savet za reformu javne uprave, Zaključkom 23 Broj: 06-00-5736/2019 od 13. juna 2019. godine, prihvatio Izveštaj o spoljnoj evaluaciji rezultata važeće Strategije reforme javne uprave i naložio da se, na osnovu preporuka evaluacije, započne rad na izradi nove strategije.

U skladu sa navedenim, kao i ranijom dobrom praksom uključivanja organizacija civilnog društva u ranim fazama pripreme akcionih planova uz prethodnu Strategiju, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Procitaj vise

Izveštavanje o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti

Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija, u pisanoj formi i elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs, izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate za prethodni mesec.

Ministarstvu se podnose sledeći obrasci:

Obrazac PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i

Obrazac PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

Rok za podnošenje je 15. avgust 2019.g

Procitaj vise

Prva medjuopštinska partnerstva u Srbiji

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisao je danas ugovore o realizaciji prva četiri međuopštinska partnerstva u koja su se udružili 33 opštine i grada da bi obezbedili bolje usluge za građane. Ova četiri projekta međuopštinskih partnerstava  biće finansirana iz Fonda za međuopštinsku saradnju, uz podršku Vlade Švajcarske.

Ružić je rekao da će gradovi i opštine uspostaviti zajedničke službe kako bi pravovremeno i preventivno delovali u slučaju elementarnih nepogoda, upravu učinili dostupnom osobama sa invaliditetom i bolje upravljali javnim finansijama.

On je zahvalio Vladi Švajcarske koja je za ove projekte izdvojila ukupno 117.000 švajcarskih franaka.

„U toku je priprema nove faze projekta sa Švajcarskom, a ministarstvo će pokušati da u okviru fonda za međuopštinsku saradnju obezbedi i dodatnu podršku za naredne godine. Pored toga, Ministarstvo planira da deo sredstva iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave usmeri i na projekte međuopštinske saradnje“, najavio je Ružić.

On je podsetio da prošle godine usvojene Izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi.

„Tada sam rekao da je mehanizam međuopštinske saradnje u duhu reforme javne uprave i njene transformacije u servis građana i privrede, i da omogućava da se opštine i gradovi udružuju u cilju boljeg odgovora na potrebe svojih zajednica. A potrebe su velike i poslova je mnogo“, naveo je Ružić.

Kako je dodao, međuopštinskom saradnjom opšttine mogu da prevaziđu situacije u kojima lokalne samouprave nemaju dovoljno kapaciteta da vrše neke izvorne ili poverene poslove, poput komunalnih ili inspekcijskih. „One sada mogu zajedno, uz dogovor, da udruže sredstva i ljude i organizuju zajedničke službe koje će raditi u korist građana“, objasnio je ministar.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Lojbli izrazila je zadovoljstvo jer Švajcarska podržava prve projekte međuopštinske saradnje u Srbiji.

Podsetila je da ta zemlja već godinama podržava lokalne samouprave u Srbiji, kako bi pružili bolje usluge građanima i istakla da će ta podrška biti nastavljenja.

Gradovi Beograd i Novi Sad i tri gradske opštine Beograda – Vračar, Savski Venac i Zvezdara prepoznali su probleme osoba sa invaliditetom i zajedno su osmislile načine da im olakšaju pristup informacijama i pružanje usluga.

Načelnica gradske uprave grada Beograda Sandra Pantelić istakla je da će te opštine osnovati zajedničku službu, koja će biti smeštena na Zvezdari, gde će pružati usluge osobama sa invaliditetom kroz štampanje materijala na Brajevom pismu, nove aplikacije za  bolje ostvrivanje njihovih prava, kao i usluge tumača za znakovni jezik.

U slivu Zapadne Morave 18 gradova i opština (Kraljevo, Čačak, Kruševac, Užice, Novi Pazar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Knić, Ivanjica, Arilje, Kosjerić, Gornji Milanovac, Raška, Požega, Lučani, Čajetina, Aleksandrovac i Tutin) udružuju se za bolju komunikaciju i reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda.

Zamenik gradonačelnika grada Kraljevo, koji je vodeći partner na projektu, Vukman Rakočević zahvalio na pomoći i podsetio je da dolazi iz lokalne samouprave u kojoj su imali probleme sa elementranim nepogodama, kao što je na primer zemljotres, koji je pre nekoliko godina pogodio Kraljevo.

To je, kako je rekao, pokazalo da jedna lokalna samouprava  ne može sama da se bori sa elementarnim nepogodama i da je međusobna saradnja neophodna kako bi bili otporniji.

Osam opština (Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Bajina Bašta, Krupanj, Nova Varoš i Priboj) u slivu Drine uspostavljaju sistem za prikupljanje i razmenu podataka u oblasti vanrednih situacija

Pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić rekao je da je potrebno da se lokalne samouprave bolje umreže i stave u punu funkciju raspoložive kapacitete, kako bi bolje reagovali u slučaju vanrednih situacija.

Boljevac i Sokobanja  uspostaviće zajedničku službu interne revizije i na taj način pravazići problem nedovoljnih materijalnih i kadrovskih kapaciteta.

Predsednik opštine Boljevac Nebojša Marjanović zahvalio je na podršci i pomoći u ovom projektu i istakao da je za njih važan, jer je interna budžetska revizija zakonska obaveza svake lokalne samouprave.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije