search

Ministarstvo kulture na Forumu u sedištu Uneska

Delegacija Ministarstva kulture i informisanja, predvođena ministrom Vladanom Vukosavljevićem, učestvuje na Forumu ministara kulture koji se održava u okviru 40. Generalne konferencije Uneska u Parizu.

Forum ministara kulture poslednji put održan je pre 21 godinu, a na ovogodišnjem skupu prisutno je više od 100 ministara iz celog sveta. Učesnicima Foruma obratio se i ministar Vukosavljević, koji je govorio na panelu „Kultura u središtu obrazovanja – bazična dimenzija ljudkog razvoja i inovacija“ posvećenom značaju obrazovanja u kulturi i umetnosti, na kome su učestvovali i ministri Hondurasa, Kenije, Rumunije, Malte i Samoe.

Za vreme trajanja Foruma, ministar Vukosavljević je, u sedištu Uneska, prisustvovao dodeli grčke međunarodne nagrade „Melina Merkuri“ za zaštitu i upravljanje kulturnim prostorima i imao sastanak sa Mehtild Rusler, direktorom Uneskovog Centra za svetsku baštinu. Na sastanku sa Rusler, ministar Vukosavljević je izrazio zabrinutost za stanje srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, i naglasio da osim četiri spomenika kulture koji su pod zaštitom Uneska na ovoj teritoriji  postoji više od 1.300 spomenika kulture koji su u opasnosti, s obzirom da lokalno stanovništvo ne pokazuje spremnost i dobru volju za adekvatan tretman srpskih svetinja.

Ministar Vukosavljević istakao je da postoji zajednički stav Ministarstva kulture i informisanja i Srpske pravoslavne crkve da treba obnoviti dve kule na Crkvi Svetog Đorđa, u okviru manastira Đurđevi stupovi, koji se nalazi na području Starog Rasa i Sopoćana koje je pod zaštitom Uneska.

Tokom razgovora bilo je reči i o zajedničkoj nominaciji transnacionalnog dobra „Limes – Granice Rimskog carstva“ za upis na Uneskovu listu svetske kulturne i prirodne baštine, za koju je konstatovano da se razvija u dobrom pravcu, kao i o nominaciji "Kulturni predeo Bač sa okruženjem", podnetoj od strane Republike Srbije, koja je takođe pozitivno ocenjena.

Na marginama Foruma, ministar Vukosavljević imao je niz kraćih bilateralnih susreta s ministrima više zemalja i visokim predstavnicima Uneska, između ostalih i sa albanskom ministarkom kulture Elvom Margariti. Tom prilikom razgovarali su o unapređenju saradnje u oblasti filma, koprodukcije i razmeni izložbi savremenih slikara dve zemlje,  kao i o razvoju kreativnih habova i digitalizaciji kulturnog nasleđa. 

U popodnevnim satima planiran je i sastanak s delegacijama Slovenije i Austrije i predstavnicima Uneska na temu obnove Paviljona 17,  odnosno "Jugoslovenskog paviljona",  u okviru Državnog muzeja Aušvic-Birkenau.

Procitaj vise

Prvi okrugli sto o Nacrtu zakona o pozorištu

Vladimir Nedeljković, savetnik za normativne poslove u Ministarstvu kulture i informisanja, je otvorio prvi okrugli sto o izradi Nacrta zakona o pozorištu u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.

Naša namera je da sa predstavnicima pozorišta iz cele Srbije sagledamo probleme u srpskom teatru i da pokušamo da ih rešimo zakonom“, kazao je Tanjugu Vladimir Nedeljković.

Nedeljković je napomenuo da je Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo inicijativu za organizaciju niza sasatanaka predstavnika pozorišta u Srbiji.

"U narednom periodu, tokom novembra, svakog četvrtka imaćemo sastanke sa relevantnim predstavnicima teatara širom Srbije kako bismo što detaljnije obrazložili probleme koje ih muče. Naša namera je da zakonom regulišemo poslovanje pozorišta i učinimo njihov rad efikasnijim i kreativnijim na radost publike i zaposlenih u našim teatrima", kazao je Nedeljković.

Prema njegovim rečima, posle serije sastanaka uslediće formiranje Radne grupe za izradu Nacrta zakona o pozorištu.

"Radnu grupu će, između ostalih, činiti i stručnjaci iz oblasti pozorišne umetnosti kako bismo na što bolji način uradili Nacrt zakona o pozorištu", kazao je Nedeljković.

Današnjem sastanku u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka prisustvovali su predstavnici  Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, Kraljevačkog pozorišta, Kruševačkog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Niša, Narodnog pozorišta u Beogradu, Pozorišta "Bora Stanković" u Vranju i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Procitaj vise

Predstavljen zbornik „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“

U svečanoj sali Matice srpske u Novom Sadu gde je održana promocija zbornika radova „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“. Ovaj zbornik priredila je Matica srpska u saradnji sa Univerzitetom Mišel de Montenj iz Bordoa, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.

„Narodi se najbolje razumeju, čuju i prepoznaju kroz kulturu i preko kulture. A Francuska i Srbija imale su i imaju potencijal da preko kulture zbliže dva naroda i razviju poverenje u vremenu kada je ono dragoceno“, kazao je ministar kulture Vladan Vukosavljević.

Ministar je istakao kako možemo veze između Francuske i Srbije posmatrati preko političke istorije ili preko odnosa koje su naše dve zemlje imale u oblasti kulture.

„Političko-istorijske veze Srbije i Francuske bile su burne i kontroverzne od prvog dodira kada se Evropa  tresla pod revolucijom Napoleonovih ideja i promena koje je donosio u okoštalo tkivo stare Evrope“, podsetio je Vukosavljević i dodao: „Međutim, visoko iznad buke političke istorije, u oblasti kulture, Francuska i Srbija su pružale ruku jedna drugoj. One su se dozivale, tražile i nalazile.“

Interesovanje za srpsku, uglavnom tradicionalnu kulturu i narodno stvaralaštvo, koje se javilo dok je Balkan bio „nepoznata zona“,  prema ministrovim rečima, pojačalo se u Francuskoj kada su prvi srpski književnici, slikari, umetnici i drugi poslenici iz oblasti kulture počeli da se uključuju u kulturni razvoj tadašnje savremene Evrope.

„Francuska je bila u najvećem broju slučajeva zemlja izbora naših istaknutih književnih stvaralaca, kao što je bila i izvor kulturnog nadahnuća za brojne evropske države i narode“, naglasio je Vukosavljević.

Zahvalivši se Matici srpskoj na tradicionalnoj utemeljenosti u srpsku kulturnu politiku, ministar je izrazio uverenje da će se saradnja između ove institucije i Ministarstva kulture i informisanja nastaviti kvalitetno i da će dati dobre reflekse na kulturni život u Srbiji.

„Ovim zbornikom, Matica srpska obavlja svoju kulturološku misiju na reprezentativan način“, zaključio je Vukosavljević.

Prisutnima se obratio i prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, a o zborniku su govorili: prof. dr Jelena Novaković, prof. dr Milivoj Srebro, dr LJubodrag Ristić, g. Alen Kapon, mr Branka Geratović.

Tematski spektar koji podrazumeva projekat „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“ veoma je širok i omogućava pristup koji ima potencijal da ponudi nove uvide u problematiku srpsko-francuskih veza i odnosa. Rezultat tih istraživanja su radovi u ovom zborniku podeljenom u tri tematske celine.

Prva celina obuhvata radove fokusirane na prisustvo srpske kulture u Francuskoj. U njima se razmatraju srpske teme i likovi Srpkinja i Srba u francuskoj književnosti i umetnosti.

Druga celina obuhvata radove koji razmatraju aktualizaciju duhovnih kretanja u Francuskoj u srpskim kulturnom kontekstu kroz dijalog koji srpski pisci uspostavljaju sa francuskim. Ti radovi najčešće se odnose na međuratno razdoblje kada su srpsko-francuske veze intenzivirale, ojačane savezništvom između Srbije i Francuske u Prvom svetskom ratu.

Treću i poslednju celinu sačinjavaju radovi orijentisani na srpsko-francuske veze koje se održavaju i razvijaju kroz aktivnosti u okviru udruženja čiji je cilj njihovo unapređenje, kroz prevodilački rad kao značajan vid medijacije, kao i kroz razvoj moderne srpsko-francuske leksikografije.

Zbornik radova „Srpsko-francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu“ nastao je u okviru projekta „Međunarodna saradnja Matice srpske“ kojim je predviđen niz aktivnosti u oblasti srpsko-francuskih, srpsko-čeških, srpsko-slovačkih, srpsko-rumunskih, srpsko-grčkih  književnih i kulturnih veza, saradnja sa drugim slovenskim maticama i drugim institucijama sličnog značaja, kao i izdavanje publikacija od značaja za međunarodnu saradnju. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja.

 

Procitaj vise

U Narodnom muzeju održano predavanje o zaštiti arheološkog nasleđa

U okviru projekta Srpskog arheološkog društva “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“ koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu  održano je predavanje o zaštiti arheološke baštine naše zemlje.

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa procesom rada i specifičnostima arheoloških istraživanja, zakonskim okvirima i međunarodnim konvencijama, proceduralnim mogućnostima za aktivno uključivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa, kao i sa mogućnostima intersektorske saradnje radi bolje zaštite, promocije i održivog korišćenja arheološkog nasleđa.

Projekat “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“ sprovodi se od 2017. godine, a do sada je realizovan u 23 opštine u Srbiji sa ciljem  da se kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama otpočne rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa kroz upoznavanje sa propisima i procedurama kao i  ukazivanje na dobre i loše primere delovanja.

Procitaj vise

Predstavljeno fototipsko izdanje Beogradskog parimejnika

U Kripti Hrama Svetog Save predstavljeno je fototipsko izdanje Beogradskog parimejnika, rukopisa iz vremena uspostavljanja autokefalnosti srpske pravoslavne Crkve, koji su priredili i objavili Ministarstvo kulture i informisanja, Narodna biblioteka Srbije i izdavačka kuća Platoneum. O Beogradskom parimejniku, koji je najstarija knjiga u vlasništvu Narodne biblioteke Srbije i spada među najstarije sačuvane srpske rukopise, govorili su ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, episkop bački gospodin Irinej (Bulović), upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković i urednik izdanja Vladan Trijić.

„Svi poslovi koji su usmereni ka obnovi ili na jačanju našeg kulturnog identiteta jesu temelji razumne i odgovorne kulturne politike. Upravo jezik i pismo, duhovna i svaka druga tradicija čine ono osnovno jezgro srpskog naroda i njegov su štit i način da opstane na vrlo izazovnoj i opasnoj istorijskoj sceni,“ rekao je tom prilikom ministar Vukosavljević.

Prema ministrovim rečima Beogradski parimejnik pripada grupi tri monumentalna, raskošno opremljena, kodeksa od najvećeg značaja za ranu srpsku pismenost od kojih se za dva – Miroslavljevo i Vukanovo jevanđelje – zna da su ih poručili pripadnici vladarske porodice.

„Beogradski parimejnik je deo trijade najmonumentalnijih sačuvanih kodeksa rane srpske pismenosti i baštini najstariji staroslovenski jezički sloj,“ naglasio je ministar i dodao da je jedan od prioriteta u predlogu Strategije Ministarstva kulture i informisanja vraćanje kulturnih spomenika koji su sticajem raznih istorijskih okolnosti van Srbije i srpskog kulturnog prostora.

Parimejnik kao tip knjige sadrži parimije – delove teksta iz raznih knjiga Starog zaveta koji svedoče o događajima ili sadrže pouke ili proroštva koja se dovode u vezu s Hristom. Čitanje parimija čini sastavni deo bogosluženja za veće, posebno za Hristove i Bogorodičine praznike.

„Na velike praznike, u toku večernjeg bogosluženja, čitaju se određeni starozavetni odlomci koji opisuju događaje, povesti i ličnosti i njihova dela. Svaki od njih tumači se ne samo u svom konkretnom istorijskom kontekstu već i u proročkom smislu. Svaki događaj, svaka slika, shvata se kao praobrazac, kao praslika novozavetnih ličnosti i događaja, pre svega ličnosti Gospoda Isusa Hrista i događaja njegovog ovozemaljskog života,“ objasnio je episkop bački gospodin Irinej.

 

Parimejnik ima 108, u većoj ili manjoj meri, oštećenih listova različitih dimenzija što predstavlja tek oko 40 odsto prvobitnog kodeksa a skoro dve trećine listova nedostaje. Nekada se nalazio u Narodnoj biblioteci Srbije koja je stradala u aprilskom bombardovanju 1941. godine, a „preživeo“ je sasvim slučajno.

„Beogradski parimejnik je igrom slučaja i ironijom sudbine ostao čitav. 1914. on je ukraden iz Narodne biblioteke i bombardovanje iz 1941. proveo na sigurnom,“ naveo je Laslo Blašković.

Parimejnik potiče iz prve četvrtine XIII veka, iz vremena Svetog Save, odnosno iz doba proglašenja autokefalnosti Srpske crkve. Napisan je u tada severnim srpskim zemljama, u oblasti Raške. Ne zna se ko je naručilac Beogradskog parimejnika jer zapis o njegovom nastanku nije sačuvan.

„Ovaj poduhvat dobija dodatno na značaju budući da ove godine slavimo 800 godina od sticanja autokefalnosti Crkve, a ova knjiga potiče iz perioda njenog uspostavljanja“ rekao je Vladan Trijić, urednik ovog izdanja.

Procitaj vise

Održana prva Javna rasprava o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“

Prva u nizu Javnih rasprava koje je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“ održana je danas u ustanovi Spomen-park „Kragujevački oktobar“ u Kragujevcu.

Osim članova Radne grupe Javnoj raspravi prisustvovali  su i predstavnici lokalne samouprave, ustanova kulture, nevladinih organizacija i medija. Tokom rasprave izneti su konstruktivni komentari i pitanja kao i primeri dobre prakse koju ima Kragujevac kao grad sa bogatim iskustvom u  negovanju kulture sećanja na stradanja u Drugom svetskom ratu.  Prisutne je  su posebno zanimala mogućnost uključivanja dela savremenih umetnika u zbirke, kao i  oblast rada sa publikom u okviru delatnosti budućeg Memorijalnog centra. 

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se do 01. novembra 2019. godine.  Po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge, i primedbe učesnika u javnoj raspravi, sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonstarosajmiste@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11 000 Beograd, ulica Vlajkovićeva br. 3, sa naznakom „za Nacrt zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“.

Naredna Javna rasprava o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“  održaće se 25. oktobra u subotičkoj Sinagogi, dok je završna zakazana za 30. oktobar u Arhivu Jugoslavije u Beogradu.

Nacrt zakona kao i ostale informacije možete preuzeti ovde ili na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, na baneru Javna rasprava.

Procitaj vise

U Vrnjačkoj Banji otpočeli Dani Evropske baštine 2019

Tema ovogodišnje proslave, koja se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i opštine Vrnjačka Banja je „Umetnost i zabava – nasleđe u fokusu“, koja je aktuelna na nivou čitave Evrope.

„Insistiranjem na ispitivanju lokalnih znanja, veština i tradicija, naših kulturnih institucija, arhitekture, umetnosti i običaja želimo da ostvarimo bolje razumevanje prošlosti, ali i bolju povezanost različitih društvenih grupa, kao i bolje međugeneracijsko razumevanje,“ poručila je pomoćnica ministra kulture za kulturno nasleđe Danijela Vanušić, tokom pozdravne reči u okviru svečanog otvaranja  centralne proslave manifestacije “Dana evropske baštine” u Vrnjačkoj Banji.

„Ovogodišnja tema Dana evropske baštine ima za cilj da istraži one aspekte materijalnog i nematerijalnog nasleđa koji su povezani sa zabavom, dokolicom, igrom. Način na koji ispunjavamo slobodno vreme važan je deo naše društvenosti i kulturnog identiteta jedne sredine,“ naglasila je Vanušić.

Na zvaničnom prijemu gostiju u dvorištu Dvorca Belimarković, u kome je smešten Zavičajni muzej – Zamak kulture Vrnjačka Banja, prisutnima se obratio i predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović.

U okviru bogatog programa, organizovan je obilazak Zavičajnog muzeja – Zamka kulture, u kome su, pored stalne postavke, upriličene izložbe „Zabava i Karnevali“, „Zdravlje u čaši“ i „Kultura sećanja, nostalgija, put za Narniju“, autora Jelene Borović Dimić. Gosti su imali priliku da sa autorom Zlatkom Cvetkovićem prođu kroz izložbu „Muzika moje mladosti“.

Osim ovih sadržaja, posetioci manifestacije su kroz izložbu „Kako je pisan film - retrospektiva Festivala Filmskog scenarija 1977-2019.“ u Narodnoj biblioteci  imali priliku da vide 14 scenarija, među kojima je i originalni scenario filma „Ko to tamo peva“.

Procitaj vise

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu

Ministarstvo kulture i informisanja raspisali je 25.9.2019.godine Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu.

Konkurs traje do 25.10.2019. godine.

Kompletan tekst konkursa pročitajte ovde.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije