search

Indeks potrošačkih cena za jul 2019. godine

Republički zavod za statistiku objavio je indekse potrošačkih cena za jul 2019. godine. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu 2019. godine, u odnosu na jun 2019. godine, u proseku su niže za 0,2%.

Potrošačke cene u julu 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom 2018.godine, više su za 1,6 %, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine više za 1,5 %.

Procitaj vise

ePorez - Uvid u poreska zaduženja pomoću mobilne aplikacije

SvI poreski obveznici od danas putem mobilne aplikacije Moja LPA (lokalna poreska administracija), mogu da pošalju centralizovani upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele Srbije putem mobilnog telefona. Aplikacija je besplatna i dostupna je i za Android i iOS korisnike.

utem aplikacije Moja LPA omogućen je upit stanja za porez na imovinu korišćenjem korisničkog imena i lozinke, a zahtev za dodelu istih mogu se podneti u nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji. Ukoliko je neko obveznik u više lokalnih administracija, nalog je dovoljno otvoriti samo u jednoj.

Puštanjem u rad portala jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije lpa.gov.rs početkom ove godine, građanima, privredi i državi omogućeno je da na klik dođu do informacija o svom porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, da podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, kao i da elektronski plate nastale obaveze. Naši građani koji žive u inostranstvu mogu na lak, brz i besplatan način da provere svoje poreske obaveze i izmire ih. Do sada je putem portala LPA imovinu elektronskim putem prijavilo gotovo 55.000 pravnih i 350 fizičkih lica, dok je broj transakcija elektronskih plaćanja nekoliko stotina.

Procitaj vise

Javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

Ministarstvo finansija objavilo je poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji. Javna rasprava će biti u periodu 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine.

Nacrt zakona o računovodstvu pogledajte ovde

Nacrt zakona o reviziji pogledajte ovde

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji, koja će trajati od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu”, odnosno "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o reviziji" ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:

- aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs

- vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs

- ana.brkic@mfin.gov.rs.

Procitaj vise

Poziv za izražavanje interesa - Koordinatori opštedruštvene platforme za dijalog

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva u Srbiji da izraze svoj interes za učešće u uspostavljanju opštedruštvene platforme za dijalog o sprovođenju globalne Agende 2030 u Srbiji.

Zajedničkim naporima Nemačka i Švajcarska razvojna saradnja nastoje da uspostave platformu koja će negovati opštedruštveni dijalog o usvojenoj Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja u Srbiji. Zadaci platforme su:

 1. podizanje svesti o COR u srpskom društvu i pokretanje strukturisanog opštedruštvenog dijaloga o sprovođenju Agende 2030 baziranog na evidencijama;

 2. kreiranje prostora za diskusiju o prioritetima održivog razvoja među različitim akterima u društvu i podrška u uspostavljanju konsenzusa među njima;

 3. kreiranje prostora za diskusiju i uspostavljanje konsenzusa sa akterima na različitim državnim nivoima i stupanje u dijalog sa Vladom o formulisanju inkluzivnih politika u skladu sa COR;

 4. jačanje uloge nedržavnih aktera (npr. organizacije civilnog društva, privreda, strukovna udruženja, istraživačke organizacije) na svim nivoima u sprovođenju COR kroz podsticanje uzajamnog učenja;

 5. rad u bliskoj saradnji sa drugim razvojnim partnerima, na prvom mestu sa organizacijama UN u Srbiji;

 6. podrška u monitoringu i primeni principa odgovornosti kroz prikupljanje i obezbeđivanje podataka o sprovođenju COR.

Predviđeno je da platforma bude strukturisana tako da odražava tri dimenzije održivog razvoja (ekološka, ekonomska i socijalna) i da, shodno tome, bude organizovana u tri stuba. Za svaki stub jedna od organizacija civilnog društva će preuzeti odgovornost kao koordinator. Za rad koordinatora biće obezbeđena finansijska podrška od strane Švajcarske i Nemačke razvojne saradnje, a preko GIZ, u visini do 100.000 EUR za svaki stub u prvoj godini. Nakon uspešne implementacije, finansijska podrška za svakog koordinatora stuba može da dostigne 400.000 EUR tokom 34 meseca.

Ovaj poziv za izražavanje interesa predstavlja prvi korak u procesu identifikacije tri koordinatora stubova. U drugom koraku, sve organizacije civilnog društva koje su ušle u uži izbor biće kontaktirane radi dostavljanja koncepta za koordinaciju stuba za koji su opredeljene.

Za učešće u pozivu za izražavanje interesa važe sledeći minimalni uslovi:

 1. organizacija civilnog društva registrovana u Srbiji kao neprofitna organizacija

 2. najmanje tri (3) godine radnog iskustva

 3. najmanje pet (5) stalno zaposlenih

 4. prethodno iskustvo u saradnji sa međunarodnim donatorima

 5. uspešno prethodno administriranje finansijskih grantova većih od 200.000 EUR

 6. prethodno iskustvo u moderiranju mreža.

Prijavu za izražavanje interesa možete dostaviti najkasnije do 24. avgusta 2019. na engleskom jeziku putem e-mejla: ponuda@gsc.rs ili pošte na adresu:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Brzakova 20

11040 Belgrade

Serbia

Ovde možete preuzeti:

Obrazac prijave

Javni poziv za izražavanje interesa - Koordinatori opštedruštvene platforme za dijalog

 

IZVOR: Sajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

 

Procitaj vise

Objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 54/2019. Zakon stupa na snagu 3. avgusta 2019. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Izmenjenom odredbom člana 166. stav 6. Zakona, propisano je da se obustavlja izvršenje na računu izvršnog dužnika koji je na dan stupanja na snagu Zakona (3. avgust 2019. godine) u blokadi duže od tri godine, osim ako izvršni poverilac u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 11. avgusta 2019. godine, ne predloži promenu sredstva i predmeta izvršenja.

To znači da za ona izvršenja na računu izvršnih dužnika čiji su računi u blokadi duže od tri godine, izvršni poverioci treba do 11. avgusta da izvrše promenu sredstva i predmeta izvršenja, kako bi izbegli obustavu takvih izvršenja.

Procitaj vise

Usvojen je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje, jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, način i uslovi ustupanja zaposlenih, odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima.

Zakon će se primenjivati na sve ustupljene zaposlene bez obzira na vrstu radnog odnosa i radno vreme.

Detalje o samom zakonu možete pronaci na našoj stranici PROPISI

Procitaj vise

Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad

Republički fond za zdravstveno osiguranje je objavio spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad preko trideset dana.

Spisak dokumenta pogledajte ovde.

Procitaj vise

Objavljen Službeni glasnik RS br.57

Odabrane zakone i propise koji se tiču ustanova javnog sektora sa njihovim kompletnim tesktovima, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

 • Kalkulator kamata
 • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije