search

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za decembar 2019. godine je 38.939,50 dinara

Procitaj vise

Prosečna zarada za novembar 2019. godine

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2019. godine iznosila je 77.879,00 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 56.331,00 dinara.

Procitaj vise

Krajnji rok za evidentiranje stvarnih vlasnika ističe 31. januara

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, usvojenim 23 decembra 2019 godine, svi registrovani subjekti, uključujući udruženja, zadužbine i fondacije, dužni su da evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju najkasnije do 31. januara 2020. godine.
 

Registrovani subjekti treba elektronskim putem da unesu podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika koju vodi Agencija za privredne registre (APR), a ovu obavezu treba da izvrše zastupnici u privrednim društvima i društvima u likvidaciji, zadrugama, ograncima stranih privrednih društava, udruženjima i poslovnim udruženjima, fondacijama, zadužbinama, ustanovama i stranim predstavništvima privrednih društava. Ova evidencija je za registrovane subjekte besplatna.

Trenutno je u Centralnoj evidenciji upisano 132.500 obveznika, odnosno stvarne vlasnike je do sada evidentiralo 85,50% privrednih subjekata, oko 78% ustanova, zadužbina i fondacija i više od 68% udruženja.

Takođe, pomenutim izmenama Zakona je precizirano da je Agencija za privredne registre (APR) dužna da podnosi nadležnom Prekršajnom sudu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i njihovih zastupnika koji nikada nisu evidentirali stvarnog vlasnika.

Nakon toga, APR će kontinuirano podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv novoosnovanih pravnih lica i njihovih zastupnika, ukoliko u roku od 15 dana od dana osnivanja, ne izvrše obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika.

Ostali organi (Poreska uprava , Uprava za sprečavanje pranja novca, inspekcijski organi i sl.) podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv postojećih pravnih lica i njihovih zastupnika ako u toku redovnog nadzora poslovanja registrovanog subjekta utvrde da je evidentiran pogrešan podatak o stvarnom vlasniku ili registrovani subjekat nema, odnosno ne čuva, odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta, na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Ovim putem Kancelarije apeluje na sva udruženja, zadužbine i fondacije da izvrše upis u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, posebno imajući u vidu član 14. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojim su predviđene novčane kazne za pravno lice, odnosno udruženje, zadužbinu ili fondaciju u visini od 500.000 do 2.000.000 dinara, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Uvid u Centralnu evidencije, uputstva za upis i kontakt podatke za podršku možete naći na sajtu Agencije za privredne registre.

Izvor: Agencija za privredne registre

Procitaj vise

Dan „Otvorenih vrata“ u okviru Sektora za antidiskriminacionu politiku

Dan „Otvorenih vrata“ u okviru Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti biće održan u četvrtak, 30. januara 2020. godine od 12 do 14 časova, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (mala sala, VI sprat, ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd), u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

Potrebno je posetu prethodno najaviti i zakazati na broj telefona: 011/3110589  ili  putem  

e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Prijava na razgovor treba da sadrži:

-ime i prezime,

-broj lične karte,

-kontakt telefon,

-temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Procitaj vise

Objavljen Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2019

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo novi bilten sa objašnjenjima i stručnim mišljenjima za primenu finansijskih propisa. Najvažnije teme se tiču izmena poreskih zakona. Celokupan bilten možete preuzeti na sajtu Ministarstva.

Procitaj vise

Objavljen Službeni glasnik RS br. 3/20

Odabrane zakone i propise koji se tiču ustanova javnog sektora sa njihovim kompletnim tesktovima, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Indeks potrošačkih cena za decembar 2019. godine

Republički zavod za statistiku objavio je indekse potrošačkih cena za decembar 2019. godine. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, u proseku su viže za 0,5%.

Potrošačke cene u decembru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom 2018.godine, više su za 1,9 %, dok su u poređenju sa januarom 2019. godine više za 1,7 %.

Procitaj vise

Objavljen Službeni glasnik RS br. 2/20

Odabrane zakone i propise koji se tiču ustanova javnog sektora sa njihovim kompletnim tesktovima, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije