search

Mesečna inflacija mart 2021

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u martu 2021. godine, u odnosu na februar 2021. godine, u proseku su zabeležile porast od 0,5%.

Potrošačke cene u martu 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane u proseku za 1,6%.

 

Procitaj vise

Objavljen je Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu

Poreska uprava RS, sačinila je Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu u skladu sa Planom poštovanja poreskih propisa za 2021. godinu i ocenom poreskog značaja i poreskog rizika poreskih obveznika.

 

Planom poreske kontrole u najvećoj meri obuhvaćeni su poreski obveznici na osnovu kriterijuma analize rizika, a na osnovu podataka iskazanih u poreskim prijavama i drugih podataka sa kojima raspolaže Poreska uprava.

Plan možete preuzeti ovde.

Procitaj vise

Usvojeni su predlozi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: Predlozi zakona) i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Predlozima zakona pojednostavljen je postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i postupak utvrđivanja i plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u periodu od 1. januara 2015. godine do 30. septembra 2021. godine.

Procitaj vise

Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju

U "Službenom glasniku RS", broj 27/2021 objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica i
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

U "Službenom glasniku RS", broj 27/2021 objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica i
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

čije odredbe stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine.

Izmenama navedenih pravilnika izvršena su usaglašavanja sa poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Procitaj vise

Najaveno povećanje minimalne zarade

Nakon sastanka Socijalno-ekonomskog saveta najavljeno je da bi minimalna mesečna zarada od januara 2021. godine trebalo da iznosi 32.156 dinara, što je za oko 2.000 dinara više nego sada. Po radnom satu povećanje je sa sadašnjih 172,5 na 183,9 dinara.

Takođe, od 1. januara bi i neoporezivi deo dohotka trebalo da bude povećan sa 16.300 dinara na 18.300 dinara.

Potvrdu najavljenog povećanja trebalo bi da da Vlada na prvoj narednoj sednici.

Procitaj vise

Inflacija za avgust 2020. godine -0,1%

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2020. godine, u odnosu na jul 2020. godine, u proseku su zabeležile pad od 0,1%.

Potrošačke cene u avgustu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,5%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, pad cena je zabeležen kod proizvoda kao što su: hrana i bezalkoholna pica, odeća i obuća i komunikacije, dok rast cena beleže usluge rekreacija i kultura, transport, nameštaj, alkoholna pića i restorani i hoteli.

Procitaj vise

Objavljene smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki

Kancelarija za javne nabavke je izradila SMERNICE ZA PRIPREMU KONKURSNE DOKUMENTACIJE I PRIPREMU E-PONUDE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI.

Cilj smernica je da pomognu naručiocima i privrednim subjektima pri sprovođenju, odnosno učešću u postupcima javnih nabavki putem novog Portala javnih nabavki.

Smernice možete pogledati OVDE.

Procitaj vise

Izmene Šifarnika u evidencijama u oblasti rada

 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada  „(Sl. glasniku RS“, br. 101/2020),  primenjivaće se od 18. avgusta 2020. godine.

Izmenam  i dopunama u potpunosti su zamenjeni Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, Šifarnik država i teritorija, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji, koji su sastavni deo odluke.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije