search

Najaveno povećanje minimalne zarade

Nakon sastanka Socijalno-ekonomskog saveta najavljeno je da bi minimalna mesečna zarada od januara 2021. godine trebalo da iznosi 32.156 dinara, što je za oko 2.000 dinara više nego sada. Po radnom satu povećanje je sa sadašnjih 172,5 na 183,9 dinara.

Takođe, od 1. januara bi i neoporezivi deo dohotka trebalo da bude povećan sa 16.300 dinara na 18.300 dinara.

Potvrdu najavljenog povećanja trebalo bi da da Vlada na prvoj narednoj sednici.

Procitaj vise

Inflacija za avgust 2020. godine -0,1%

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2020. godine, u odnosu na jul 2020. godine, u proseku su zabeležile pad od 0,1%.

Potrošačke cene u avgustu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,5%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, pad cena je zabeležen kod proizvoda kao što su: hrana i bezalkoholna pica, odeća i obuća i komunikacije, dok rast cena beleže usluge rekreacija i kultura, transport, nameštaj, alkoholna pića i restorani i hoteli.

Procitaj vise

Objavljene smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki

Kancelarija za javne nabavke je izradila SMERNICE ZA PRIPREMU KONKURSNE DOKUMENTACIJE I PRIPREMU E-PONUDE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI.

Cilj smernica je da pomognu naručiocima i privrednim subjektima pri sprovođenju, odnosno učešću u postupcima javnih nabavki putem novog Portala javnih nabavki.

Smernice možete pogledati OVDE.

Procitaj vise

Izmene Šifarnika u evidencijama u oblasti rada

 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada  „(Sl. glasniku RS“, br. 101/2020),  primenjivaće se od 18. avgusta 2020. godine.

Izmenam  i dopunama u potpunosti su zamenjeni Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, Šifarnik država i teritorija, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji, koji su sastavni deo odluke.

Procitaj vise

Službeni glasnik RS br.109 od 21.8.2020.

Odabrane zakone i propise koji se tiču ustanova javnog sektora sa njihovim kompletnim tesktovima, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Službeni glasnik RS br.108 od 20.8.2020.

Odabrane zakone i propise koji se tiču ustanova javnog sektora sa njihovim kompletnim tesktovima, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Službeni glasnik RS br.107 od 14.8.2020.

Odabrane zakone i propise koji se tiču ustanova javnog sektora sa njihovim kompletnim tesktovima, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Referentna kamatna stopa ostaje na 1,25%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 13. avgusta 2020. godine odlučio je da referentna kamatna stopa ostane na  1,25%. Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. septembra 2020. godine.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije