search

Objavljenje su smernice za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2020. godinu

Vlada Republika Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 74/2019 i stupa na snagu 26.10.2019. godine.

 

Sam dokument možete pogledati na našoj stranici PROPISI

Procitaj vise

Vlada odredila elemente odišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020 – 2022. za javna preduzeća

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Elementi programa dati su u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su odštampane uz uredbu i čine njen sastavni deo.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a objavljena je u „Službenom glasniku RS” broj 74, od 18.10.2019. godine.

Procitaj vise

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima

Odbor za privredu i finansije Vlade Srbije, na predlog Ministarstva privrede, odredio je program javne rasprave o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima sprovodi se u periodu od 10. do 29. oktobra 2019. godine.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona objavljuje se na internet stranici Ministarstva privrede.

Predlozi, sugestije, inicijative i kometari dostavljaju se na e-mail adresu: javna.preduzeća@privreda.gov.rs

Procitaj vise

Poziv za podnošenje projektinih ideja za sredstva iz Zelenog klimatskog fonda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEnvironment - UNEP), poziva sve zainteresovane strane da dostave projektne ideje od značaja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove na nacionalnom nivou za čiju realizaciju su potrebna sredstva Zelenog klimatskog fonda (ZKF).

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju sve zainteresovane strane, uključujući ministarstva, lokalne samouprave, državne institucije, javna preduzeća, kao i privatne kompanije i nevladine organizacije.

Detalje možete naći na sledećem internet sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije