Akta

Predstavljamo komplete osnovnih i posebnih Internih normativnih akata za celokupni Javni sektor kao i one posebne koje se odnose samo na prosvetne ustanove.

Sva normativna akta navedena u sadržajima naši Pretplatnici mogu pregledati i preuzeti u varijanti word dokumenta sa mogućnošću daljeg prilagođenja njihovim potrebama.