Časopisi

Časopis eBudžet je elektronski mesečni časopis namenjen svim ustanovama i organizacijama u javnom sektoru. Časopis obrađuje sve aktuelne teme iz oblasti pravno ekonomskog poslovanja korisnika u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na analizu novih propisa i rešavanje konkretnih, aktulnih pitanja u radu ustanova iz svih delatnosti.

 

OBJAVLJEN JE eČASOPIS BROJ 9 ZA SEPTEMBAR! 

 

Neke od tema koje objavljeni časopis sadrži:

BUDŽETSKI SISTEM

NAKNADE ZARAD

PROSVETA

EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

JAVNE NABAVKE

OKONČANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

ePOSLOVANJE

IZRADA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU