Časopisi

Časopis eBudžet je elektronski mesečni časopis namenjen svim ustanovama i organizacijama u javnom sektoru. Časopis obrađuje sve aktuelne teme iz oblasti pravno ekonomskog poslovanja korisnika u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na analizu novih propisa i rešavanje konkretnih, aktulnih pitanja u radu ustanova iz svih delatnosti.

 

DVOBROJ 7-8, NAJAVLJUJEMO ZA 15.AVGUST 2019!
Sezona godišnjih odmora i smanjena poslovna aktivnost naših pretplatnika
navela nas je da planiramo i radimo Dvobroj našeg eČasopisa.
OČEKUJTE I DUPLO VIŠE AKTUELNIH I POSLOVNO KORISNIH TEKSTOVA!

 

Teme koje planiramo da obradimo u najavljenom Dvobroju!:

BUDŽETSKI SISTEM

AKTUELNOSTI U FINANSIJSKOM POSLOVANJU BUDŽETKIH KORISNIKA

NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA

RAČUNOVODSTVENI PROBLEMI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

NOVINE I AKTUELNOSTI U PRAVNO-EKNOMSKOM POSLOVANJU JEDINIC LOKALNE SAMOUPRAVE

PROSVETA

TEHNOLOŠKI VIŠKOVI - NAČIN OBRAČUNA I REALIZACIJE

NOVINE U PRAVILNOM POPUNJAVANJU IS DOSITEJ

JAVNE NABAVKE

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNE NABAVKE U PRAKSI, AKTUELNA PITANJA I PROBLEMI

ePOSLOVANJE

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI O USTANOVAM JAVNOG SEKTORA

E-INSPEKTOR - SISTEM ELEKTRONSKOG INSPEKCIJSKOG NADZORA