Časopisi

Časopis eBudžet je elektronski mesečni časopis namenjen svim ustanovama i organizacijama u javnom sektoru. Časopis obrađuje sve aktuelne teme iz oblasti pravno ekonomskog poslovanja korisnika u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na analizu novih propisa i rešavanje konkretnih, aktulnih pitanja u radu ustanova iz svih delatnosti.

 

OBJAVLJEN JE eČASOPIS BROJ 1 ZA JANUAR NOVE 2020 POSLOVNE GODINE! 

 

Neke od tema koje objavljeni časopis sadrži:

BUDŽETSKI SISTEM

NOVINE U PORESKOM SETU ZAKONA

OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2020.GODINU

STATISTIČKI PODACI

JAVNE NABAVKE

POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE –
POREĐENJE VAŽEĆEG I NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ePOSLOVANJE

DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

ELEKTRONSKA PISARNICA – PRIMER IZ PRAKSE