Časopisi

Časopis eBudžet je elektronski mesečni časopis namenjen svim ustanovama i organizacijama u javnom sektoru. Časopis obrađuje sve aktuelne teme iz oblasti pravno ekonomskog poslovanja korisnika u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na analizu novih propisa i rešavanje konkretnih, aktulnih pitanja u radu ustanova iz svih delatnosti.

 

OBJAVA PLANIRANOG BROJA 3 NAŠEG ČASOPISA SE ODLAŽE!
U USLOVIMA VANREDNOG STANJA, NAŠ UREDJIVAČKI TIM JE MIŠLJENJA DA JE ZA NAŠE ČITAOCE
MNOGO VAŽNIJE DA OD NAS DOBIJU DRUGE VRSTE STRUČNIH TEKSTOVA.
U TO IME, OBJAVLJUJEMO POSEBNU PREZENTACIJU I UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U USLOVIMA
PANDEMIJE.
TEKSTOVE MOŽETE PREUZETI NA SLEDEĆIM LINKOVIMA: