Časopisi

Časopis eBudžet je elektronski mesečni časopis namenjen svim ustanovama i organizacijama u javnom sektoru. Časopis obrađuje sve aktuelne teme iz oblasti pravno ekonomskog poslovanja korisnika u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na analizu novih propisa i rešavanje konkretnih, aktulnih pitanja u radu ustanova iz svih delatnosti.

 

OBJAVLJEN JE eČASOPIS BROJ 11 ZA NOVEMBAR! 

 

Neke od tema koje objavljeni časopis sadrži:

BUDŽETSKI SISTEM

TEMA BROJA: POPIS IMOVINE I OBAVEZA U JAVNOM SEKTORU

MOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA ANEKSA UGOVORA O RADU

PROSVETA

E-OBRAZOVANJE I EDURUM BEZBEDNI INTERNET

JAVNE NABAVKE

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - OSNOVNE ODREDBE

ePOSLOVANJE

KORIŠĆENJE DRUŠTVENIH MREŽA U PREDSTAVLJANJU RADA USTANOVA JAVNOG SEKTORA